Page 20

Skånebollen nr 3 - 2017

En siffra i sammanhanget: 600 matchställ var den första beställningen som föreningen gjorde! De gamla matchställen från båda föreningarna kommer till nytta. De har sänts till en skola i Kamerun. Nybildade föreningen Malmö FF Agona Kumasi Ashanti i Ghana har också fått en del. Storklubb – 800 medlemmar Staffanstorp United FC har omkring 800 aktiva i sitt med-lemsregister. 650 av dessa är spelare, resten är på olika sätt involverade i ledarroller i föreningen. Bland det första den nya styrelsen gjorde var att starta det man kallar ”fotboll för alla”. Lag där ungdomar med olika slags hinder, kroppsliga eller mentala, spelar. – I grund och botten handlar det hela tiden om att göra fotbollen mera inkluderande. Öka gemenskapen och locka fler. Idrottens värld är en fantastisk värld. Ju fler är med, desto bättre. I dagarna har vi dragit igång en allmän föräld-raförening, säger Gustav Plantin. FC Staffanstorp har omgående engagerat sig i Friends. En sammanslutning med huvudsyftet att motverka mobb-ning och utanförskap. – Fotboll i vår förening ska vara mer än bara fotboll. När alla finns i samma förening har mycket av tidigare underlag för bråk och trätor försvunnit. Jag har uppfattningen att det allmänna umgängesklimatet blivit bättre. Vi ska också fortsätta ta samhällsansvar. Det måste vi som förening med många medlemmar. Vi ska inte vara rädda för att arbeta med andra frågor som förbättrar klimatet i vår närmiljö. Ja, vi saknar inte uppgifter och tänker satsa på att få de som av olika skäl lägger ned sina aktiva karriärer att stanna kvar i föreningen och ta på sig ledaruppdrag eller annat som krävs för att Staffanstorp United FC ska fungera, menar Gustav. Han vet att solen inte alltid lyser – har föreningen ännu drabbats av något som du ser som en motgång? – Det ska i så fall vara att vi inte fick med damerna. De bröt sig ur de tidigare föreningarna för något år sedan och skapade FC Staffanstorp. Vi frågade om de ville vara med i den nya gemenskapen men de tackade ödmjukt nej Gustav Plantin försöker så långt tiden räcker till att vara nära idrotten. – tajmingen var inte rätt, Den dagen de ändrar sig, om den kommer, så är de självfallet välkomna. Inget sägs vara så svårt att sia om som framtiden. Gustav Plantin är optimistisk och pekar på de goda förutsättningar som finns: – Vi har fem 11-mannaplaner, av dess har tre konstgräs, till vårt förfogande och dessutom utmärkta omklädnings- och administrationslokaler. Staffansvallen där vi håller till är så gott som ny, det är mindre än 20 år sedan den invigdes. – När det gäller intresset så har vi 40-65 barn i varje åldersgrupp. Det betyder upp till fem lag i vissa grupper med sjumannalag. Styrelsen i föreningen ligger långt fram eller vad sägs om att man redan nu gjort klart för en dansfestival (säll-skapsdans) på Staffansvallen sista helgen i maj nästa år. – Vi har också bestämt att arrangera flera cuper under 2018. Fotnot: I Staffanstorp finns många livskraftiga idrotts-föreningar. Simmarnas SK Triton, innebandyföreningen IK Stanstad och Staffanstorps Judoklubb tillhör de mest framgångsrika. Storklubben som har Skånes yngste ordförande Gustav Plantin fyller 21 år i november. TEXT: Roger Gottfridsson Håll med om att han sticker ut: så ung men ändå handlings-kraftig att han inte bara tagit på sig utan också lyckats ge-nomdriva det som fotbollen i Staffanstorp talat om i minst 50 år. En fråga som många menade var död och begraven sedan tidigare misslyckanden. Gustav läste samhällslinjen på gymnasiet. Han säger sig alltid ha varit intresserad av samhällsfrågor. Han vet hur vårt land och dess invånare fungerar men att ta ansvaret för en förening med över 800 medlemmar kräver ett visst mod – och inte i mindre omfattning kunnande. Han döljer inte att han är stolt över att ha bidragit till sammanslagning av Staffanstorps sedan över 80 år konkur-rerande fotbollsklubbar. Det ska han vara – han har rätten att vara stolt! Början har varit bra. Han har fått beröm från alla håll och det är då det svåra börjar, att leva upp till mångas för-väntningar. Och att han fått och har lika många ”arbetsgi-vare” som det finns medlemmar i Staffanstorp United – alla kommer på ett eller annat sätt ställa sina krav. Det samtidigt som veckan i Staffanstorp inte har mer än 168 timmar… Han funderar några ögonblick innan han svarar på frågan om hur många timmar han tror att han behöver lägga ned på uppdraget i Staffanstorp United: – 20-25 i veckan, men allt är ju inte arbete. Inom fören-ingsverksamheten är det viktigt att synas. Jag måste finnas på matcher och finnas där våra medlemmar finns. – I gengäld ger mig uppdraget mycket tillbaka. Jag har alltid känt lust att vara med och påverka. Det får man bara om man engagerar sig. Jag får i föreningsarbetet utlopp för min drivkraft, jag får vara med när saker utvecklas och händer. 20 Skånebollen nr 3 # 2017


Skånebollen nr 3 - 2017
To see the actual publication please follow the link above