Page 22

Skånebollen nr 3 - 2017

Install Media Player The installation encountered errors: Media Player could not be installed because an existing version may still be in use. Got that, egghead? Please close all applications using Media Player and try again. (Even you should be able to do that.) QUIT DU HATAR DET. VI ÄLSKAR DET. Vi levererar, installerar och sköter om datorer, nätverk och kopiatorer. Finansierar också om du vill. Och löser problemen när de kommer. Så kan du också ägna dig åt det som du älskar. Connect Göteborg, Bäckstensgatan13, 431 49 Mölndal, 031-68 30 00, info@connect.se Connect Stockholm, Karlsbodavägen 9–11, 168 67 Bromma, 08-655 01 30, infosthlm@connect.se Connect Malmö, Fosievägen 17, 214 31 Malmö, 040-30 60 40, infomalmo@connect.se Connect Borås, Allégatan 64, 503 37 Borås, 033-430 03 44, infoboras@connect.se – Jag tillhör inte heller dem som deppar om jag inte får som jag vill. När idéer och tankar möts händer det hela tiden saker – även om allt inte blir precis som jag tänkt mig, funderar och säger Gustav Plantin. Det är lätt att efter en kväll med en så energisk yngling ställa sig frågan – hur länge får Staffanstorp United behålla honom? Framförallt borde de politiska partierna vara intres-serade. När jag ställt frågan om det skrattar han snabbt och svarar: – Jag blev ombedd att hålla talet på Nationaldagen här i Staffanstorp. Efteråt hörde företrädare för flera partier av sig men jag är just nu inte intresserad. Jag ser just nu engagemanget i Staffanstorp United som en tillräckligt stor och intressant uppgift. Fotbollen engagerar och förenar så många. Därför känns det stimulerande att hitta svar på de frågor som dyker upp och som måste lösas. Nyligen, faktiskt samma dag som den här intervjun gjordes, började Gustav en ny utbildning. Han läser en tre-årig kurs i ämnet Internationell Business and Politic på det som heter Copenhagen Business School eller på svenska, Köpenhamns Handelshögskola: – Trots att utbildningen är i Köpenhamn behåller jag självfallet det här uppdraget. Jag har gått igenom hur jag ska organisera min tid och kommit fram till att den räcker! Gustav Plantin, fick 2017 som ordförande i Staffanstorp United ta emot hemkommunens ungdomsledarstipendium. 22 Skånebollen nr 3 # 2017


Skånebollen nr 3 - 2017
To see the actual publication please follow the link above