Page 26

Skånebollen nr 3 - 2017

Föreningsbesök Årsfärska FC Kopparmöllan samlar 155 års erfarenheter När Östra Ljungby IF (bildad 1931) och Stidsvigs IF (bildad 1948) 2017 blev en förening under namnet FC Kopparmöllan började man ta fram en femårsplan. TEXT OCH FOTO: Roger Gottfridsson – Alternativet till den var att föreningarna inom bara några år skulle upphört, tror Peter Olsson, styrelsemedlem och litet av allt-i-allo i den nya föreningen. I många år och allra mest de år föreningarna spelade i samma serie har derbyna mellan Östra Ljungby och Stids-vig varit lite av livsnerven och kryddan i de två samhällena i Klippans kommun långt upp i norra Skåne. Ett derby sista året föreningarna var självständiga samlade nästan 300 åskådare. Ändå, till slut gick det inte längre – antingen gick man samman eller också riskerade båda föreningarna att långsamt tvina bort. Föreningsdöden går fram som en farsot i trakter där ordet ”expansion” inte är ledstjärna. Enligt kommunstatistiken bodde det 1.740 människor i Östra Ljungby 2015. En kraftig ökning jämfört med 2010 då invånarantalet redovisades till 935 men det finns en fot-not att lägga märke till. I den står det ”Sammanvuxen med Stidsvig 2015”. – Första tecknet på att en sammanslagning var att vänta sågs redan i början av 2000-talet. För att ungdomarna skulle få spela fotboll plockade vi i pojklagen samman spelare från båda orterna. Var för sig kunde ingen av föreningarna få ihop lag i annat än enskilda åldersklasser, berättar Peter som började spela i Stidsvigs IF i mycket unga år. Mot varje (ofta nödvändig) sammanslagning som sker finns det oftast ett högljutt motstånd. Argumenten för att allt ska vara vid det gamla skiftar men uttryck som ”så gjorde vi inte förr” och ”vi ska väl i alla fall behålla våra dräkter” återkommer alltid. Ibland är ekonomin en stötesten för sam-gående. Åtminstone om skillnaden mellan det föreningarna bär med sig in i det nya boet är alltför stor. – Den ekonomiska frågan var inget problem vid vår sammanslagning. Båda föreningarna hade vid samgåendet god ekonomi, berättar Peter Olsson. Namnet på den nya föreningen löste sig också på ett enkelt sätt. Idrottsplatsen FC Kopparmöllan förfogar över ligger i närheten av en gammal vattenkvarn som hette Kop-parmöllan. Genom att ta det namnet var frågan löst, ingen av föreningarna behövde känna sig förfördelad. Gamla färger försvann Något diskuterades dräktfrågan. Vanligt när föreningar går samman är ju att försöka behålla någon del av de gamla föreningarnas färger i den gemensamma dräkten. Vad det gäller FC Kopparmöllan hade Östra Ljungby IF röd tröja, Peter Olsson allt-i-allo hos FC Kopparmöllan. blå byxor och röda strumpor med Stidsvigs IF hade blå tröja, vita byxor och blå strumpor. Lösningen blev att man satsade på en helt ny färgkombi-nation: vit tröja, svarta byxor och svarta strumpor. 2016, då föreningen gick under namnet Stidsvig/Östra Ljungby, spelade A-laget i Stidsvigs gamla dräkter medan reservlaget använde Östra Ljungbys. Peter Olsson är övertygad om nödvändigheten att gå samman. Han medger att det fanns ett antal styrelsemed-lemmar som var emot sammanslagningen men valde att lämna sina uppdrag utan att sätta käppar i hjulen för. – Samtidigt finns även de som bestämt sig för att aldrig mer sätta sin fot på vår idrottsplats på grund av samman-slagningen, kommenterar Peter. Vilket för en utomstående ter sig obegripligt av mer än ett skäl. Inte minst det att idrottsplatsen är en enda stor idyll: härligt grön gräsmatta, vackra trädridåer runt om och så länge inte tystnaden bryts av publikens glada tillrop hörs den närbelägna åns vatten porla. Ån är vacker att lyssna på men de som har ansvar för föreningen ser den som en tjuv. – Den rinner precis bakom ena målet. Det finns ett skyddsnät för att hindra bollar att hamna i ån. Dessvärre har nätet under årens lopp blivit demolerat här och var. Vi brukar skoja om att bollkontot på grund av att ån tar en del bollar är vår största utgiftspost, säger Peter Olsson. ”Vi måste ha en levande förening” Föreningen har utöver A- och reservlag fyra ungdomslag. Dessutom ett antal tjejer som tränar men som inte spelar matcher. I vart fall inte ännu. I Klippans kommun finns ytterligare ett antal föreningar med fotboll på programmet. Men det är inte dessa FC Kopparmöllan ser som sina värsta konkurrenter. Nej, det är 26 Skånebollen nr 3 # 2017


Skånebollen nr 3 - 2017
To see the actual publication please follow the link above