Page 30

Skånebollen nr 3 - 2017

Diplomerad groundsman gör gräset grönare och hållbarare! Skånes Fotbollförbund jobbar tillsammans med sina samarbetspartners Skånefrö, Unisport, Trafik och Fritid, Golf och Trädgård och OP Maskiner hårt för att öka kunskapen och kompetensen av distriktets arenaskötsel. Tillsammans med Svenska FF och våra samarbetspartners har vi med start i våras arrangerat ”Diplomerad Groundsman” för ansvarig personal på våra fotbollsanläggningar. TEXT: Tvarko Matanovic FOTO: Lars Eiswohld Kursen är på åtta dagar och uppdelad i fyra block á två da-gar och genomförs i Tyringe, Tommarp/Ystad, Helsingborg och Malmö. Professionella föreläsare som har den senaste kunskapen ansvarar för sitt specialämne i respektive block. Här är det detaljerade innehållet: Block 1 i Tyringe – framtidens arena, marklära, sköt-selprogram, växtfysiologi/botanik, studiebesök nybyggd konstgräshall. Block 2 i Tommarp och Ystad – naturgräs och artkän-nedom, gräsförädling, testkörning av grönytemaskiner, GPS kunskap, studiebesök på gräsförädling och maskinpark. Block 3 i Helsingborg – konstgräsplanens uppbyggnad, maskinpark och underhåll, konstgräs och miljön, återvin-ning av konstgräs, SvFF:s rekommendationer för nyanlägg-ning av konstgräsplan, studiebesök på nyanlagd konstgräs-plan med korkgranulat och återvinning av konstgräs. Din busstransportör! Tel: 0435-142 13 www.klippansbuss.se Block 4 i Malmö – anläggningsbehov i drift, bevatt-ningssystem, planskötselprogram, studiebesök på skötsel storanläggning, diplomering. De 19 deltagarna kommer i första hand från de Skånska kommunernas fritidsförvaltningar. Kursen avslutas 17-18/10. Göteborgaren Ingvar Björkman var populär föreläsare kring konstgräs och miljö. 30 Skånebollen nr 3 # 2017


Skånebollen nr 3 - 2017
To see the actual publication please follow the link above