Page 5

Skånebollen nr 3 - 2017

botten i skånsk fotboll Efter att ha flyttat en bit in i landskapet, till Hörby, ställde han sin erfarenhet till Hörby FF:s förfogande där han tämligen raskt utsågs till ordförande - 1969 hade Hörby BoIF och IFK Hörby slagits samman. – Föreningen var inriktad på och mån om den ungdoms-verksamhet som var riktigt bra. Däremot försvann möjlig-heterna för seniorlaget att ta sig uppåt i seriepyramiden då vi tog beslut om att inte ge spelarna ekonomisk ersättning. Uppfattningen att inte betala spelare för att medverka i di-vision 5 eller 4 var grundmurad. Men i likhet med så många andra kloka beslut accepterades det inte av alla. Många spelare försvann. – I gengäld lyckades vi med god hjälp inte minst av kommunen och Sparbanksstiftelsen genomföra anläggandet av en av Skånes första konstgräsplaner. Peters förhållande till Hörby FF är inte lika intensivt i dag. Då och då tittar han på matcher, helst ungdomsmatcher: – Dessutom behåller jag min plats i föreningens lopp-marknadsorganisation vilket innebär att jag en dag om året medverkar i den, nämner Peter. Ibland vinner vi, ibland… De senaste åren har Peter i fotbollssammanhang ägnat sitt intresse åt Södra Rörums BIK. En förening där nolltoleran-sen är mer än en rekommendation, den är lag: – En av mina söner spelar där. Det är en kamratförening i ordets rätta bemärkelse. Jag kallas för tränare men ser nog själv min uppgift där som att hålla lite ordning och reda. Vi tar fotbollen för vad den är, ibland vinner man och ibland förlorar man. Värre är det inte. Men vi trivs och har det roligt när vi tränar och spelar, berättar Peter och nämner inte ett ord om att man satsar på serieseger i den division 7-grupp man tillhör: Vilket man kanske inte ska begära med tanke på att de vid aktuell tidpunkt för den här artikelens tillkomst ligger på sista plats och efter att i senaste omgången ha förlorat med 6-1 mot Verums GIF. Trösten är ju att det inte före-kommer nedflyttning från division 7… Vill ha bred kontakt Peter kom till ett som han ser och upplevt välskött pastorat när han 1 september satte sig på VD-stolen på kansliet. – Fotbollen i Skåne är stark, den är bra organiserad och den är populär. Bättre förutsättningar än så är svårt att tänka sig, menar Peter och tror att den breda erfarenhet han har ska se till att han hamnar rätt: – Respekten bland kommunala förtroende- och tjäns-temän ute i kommunerna är stort. Kommunfolket är väl medvetna om idrottens stora betydelse. Inte minst då det gäller folkhälsan men också vad det gäller att skapa gemen-skap. Jag upplever att det knappast finns något bättre sätt att skapa ett kontaktnät än idrotten och dess föreningar. – Egentligen gäller exakt samma sak för näringslivet. Bra kontakter med föreningslivet på den ort de verkar är i många fall inkörsporten till att lyckas. Peter ser kontakter och allra helst besök hos föreningar, stora som små, som en angelägen uppgift i rollen som VD i Skånes Fotbollförbund: – Föreningarna, som ju är och ”äger” förbundet har mycket viktiga uppgifter. Även om idrotten och dess för-eningar på de flesta håll har lång tradition och är en tydligt synlig del av de samhällen där de verkar finns fortfarande en massa att göra. Därför vill jag försöka ha så nära kontak-ter som möjligt. – Lika viktigt är att vi och de samhällskontakter vi har syns med de olika medel vi har för att skapa kontakter. Knäbesvären är att leva med Peter har som så många andra valt golf som sitt sätt att motionera när fotboll inte längre står till buds. – Med tanke på att knärörelser är viktiga kan det tyckas förvånande att ett funktionsodugligt knä klarar alla vridningar som det utsätts för under golfrundorna. Men det fungerar bra och jag har läkares ord på att det inte på minsta sätt riskerar att försämra mitt dåliga knä, berättar Peter som främst följer elitfotbollen via TV: – Nu är det tyvärr så att mina favoritlag, som hänger med sedan ungdomsåren, inte syns så ofta där. Landskrona BoIS har jag berättat om och kan ju hoppas att de återkom-mer i Superettan nästa säsong. Den engelska fotbollen som tog ett så starkt grepp om oss ungdomar på 1970-talet gav mig Leeds som favoritlag. En klubb som tillhörde de allra främsta i engelsk fotboll under en lång period. Till intressena fotboll och golf ska läggas ett omfattande och brett idrottsintresse – bra idrott på TV och Peter Ekvall finns gärna på plats! De nio budorden – till alla fotbollsföräldrar 1. Följ med på träningar och matcher. Ditt barn sätter stort värde på det. 2. Håll dig lugn vid sidlinjen. Låt barnen spela. 3. Uppehåll dig längs ena sidlinjen. Håll avstånd till ledare och spelare. 4. Respektera ledarnas beslut. Var positiv och stöttande. 5. Respektera domarens beslut. Se domaren som en vägledare. 6. Skapa god stämning vid match/träning. 7. Fråga barnen om matchen var kul och spännande. Fråga ALDRIG efter resultatet. 8. Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn. 9. Kom ihåg: Att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du. Skånebollen nr 3 # 2017 5


Skånebollen nr 3 - 2017
To see the actual publication please follow the link above