Page 11

Skånebollen nr 1 – 2018

bollsförbundet så kompletterar vi med våra specialkurser och tränarträffar. Sammanlagt har vi under året utbildat och fortbildat ca 1 500 tränare och ledare. Då har vi inte räknat in alla de föreningar som är med i Skåne-SUP och de fortbild-ningsaktiviteter som görs inom ramen för detta projekt. Under året har vi varit ute i 47 föreningar. Vi har ytterli-gare några som är i startskedet och vi har inrättat en tjänst som arbetar med rekrytering av nya instruktörer, följa upp verksamheten, knyta kontakt med nya föreningar och utbilda instruktörer. Barnfotboll Vi har under året fortsatt att arbeta med barnfotboll, där vi verkligen har fokus på fotboll på barns villkor – där leken står i centrum och där alla får vara med. Vi verkar för att fler barn ska börjar spela fotboll (idrotta), vi vill behålla barnen längre inom fotbollen, vi ska bli ännu bättre på att utbilda våra barn och vi ska inom skånsk fotboll ha en långsiktighet i fotbollsutbildningen. Vi har under året ver-kat för att alla dessa strävanden ska vara naturliga inslag i allt vi gör, oavsett om det handlar om spelar-, ledar- eller föreningsutveckling. Målet är att integrera detta tänk på alla nivåer. Föreningsutveckling Arbetet med föreningsutveckling har intensifierats under året, mycket fokus har lagts på implementeringen av SvFF spelarutbildningsplan. Vi har under året varit igång i 47 föreningar, där samtliga är igång, men olika långt komna. Vi gör detta i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och vi har tillsatt resurser från den stora grupp med duktiga instruktörer som vi har att tillgå. Många projekt inom området föreningsutveckling får stöd av Idrottslyftet. Vi delade ut nästan 4,5 miljoner till de skånska fotbollsföreningarna i olika projekt, där samtliga på något sätt syftar till att utveckla föreningens verksamhet. Vi i UU vill tacka alla fantastiska människor i utbild-ningsutskottets verksamhet för det engagerade arbete som lagts ner under 2017. Nu går vi in i 2018 med nya krafter, ny organisation och en massa glöd. Per Sandberg, ordförande Benny Johansson Anette Madsen Håkan Lundqvist Jan-Erik Magnusson Olle Nilsson Marlene Siegård Christer Adelsbo Lars Eiswohld, sekreterare Nordens mest prisbelönta bryggeri stöder skånsk fotboll www.kronleins.se 035-17 60 00 Skånebollen nr 1 # 2018 11


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above