Page 13

Skånebollen nr 1 – 2018

Domarutskottet Domarverksamheten har haft ett positivt och framgångs-rikt år 2017. Först och främst ett stort grattis till Kristoffer Karlsson från Höganäs som fick motta priset som årets domare på fotbollsgalan samt blev utsedd till ny FIFA domare from säsongen 2018. Fredrik Nilsson, Svalöv gjorde sin sista säsong som FIFA domare då han föll för åldersgränsen 45 år, Fredrik har varit FIFA assisterande domare sedan 2004 och han har inte mindre än 145 internationella matcher på merit-listan, flera av dessa är toppmatcher i Champions League. Fredrik kommer fortsätta i Allsvenskan där han inför denna säsongen har gjort drygt 400 matcher. Detta betyder att Skåne även säsongen 2018 har fem stycken FIFA domare, förutom Kristoffer så är det Andreas Ekberg, Bjärred och Tess Olofsson Malmö. Våra två assisterande domare är Magnus Sjöblom, Asmundtorp och Mohammed Culum, Malmö. Utöver dessa har vi ytterligare fem elitdomare som är klassificerade att döma Allsvenskan och Superettan, Kaspar Sjöberg, Robert Daradic, Fredrik Klitte, Per Melin och Mirza Kazic. Som assisterande domare har vi Andreas Söderkvist i Allsvenskan samt Marcus Klitte, Mesud Kahrimanovic och nyuppflyttade Andreas Svensson i Superettan. På damsidan har vi Åsa Olsson och Jilan Taher som as-sisterar i Damallsvenskan. Grattis också till Daniel Böcker som tog klivet upp i div 1. Samtliga våra toppdomare är fina förebilder för våra drygt 500 distriktsdomare som utgör bredden och stom-men i vår verksamhet. Dessa dömer matcher från div 4 och ner till pojk och flicknivå. Dom har många gånger en otacksam uppgift men dom gör en fantastisk insats för att verksamheten skall fungera och att vi kan fortsätta leve-rera nya elitdomare. Alla våra duktiga instruktörer och observatörer är också viktiga i detta arbete att stötta och hjälpa och samtidigt identifiera nya talanger. På damsidan är det fortsatt svårt att rekrytera och behålla dom domare vi redan har. Inför 2018 är målsättningen att rekrytera minst 10 nya tjejer samt att lägga ner än mer jobb på att stötta och coacha dom som vill och har ambitioner att satsa uppåt i seriesystemet. Vi ska också försöka rekrytera fler kvinn-liga coacher och instruktörer. Hälsoprojektet som startades upp ifjol har blivit lyckat och det bedrivs idag organiserad träning i samtliga domarklubbar. I samband med träningarna snackas det regler och utbyts erfarenheter, dessa träffar fyller också en viktig social funktion. Under 2017 rekryterade vi ett 60 tal nya domare, dom flesta har en fadder som stöttar och vägleder detta första viktiga året. Vi har även haft ute ett stort antal domarstöd-jare som är med på deras första matcher för att vara ett stöd. Vi ser en positiv trend när det gäller avhopp under eller efter första året. Detta tror vi beror till stor del på intervjuerna innan utbildningen påbörjas och stödet dom får i samband med deras första matcher. De flesta nya domarna rekryterar vi från föreningarna, då har dom provat på att döma i sina föreningar och fått lite erfarenhet. Vi kommer 2018 satsa på att öka kvalitén på våra domarutbildningar ute i föreningarna, dessa utbildningar hålls av våra klubbinstruktörer. Mohammed Rashid, Helsingborg och Dino Demo gick steg 3 utbildningen med lyckat resultat och är efter ett antal provmatcher uppflyttade till Div 3. Steg 2 hölls i samband med Gothia Cup och Cup Den-mark, där hade vi 13 duktiga deltagare och samtliga har under året fått provmatcher i div 5. I distriktets högsta serie, div 4, dömer ca 35 domare, dessa ställer vi höga krav på vad det gäller inställning, träning och ett gott ledarskap. Inför 2018 har vi flyttat upp 10 nya domare till denna gruppen. Vi har under 2017 haft utbyte med Danmark och Tysk-land med lyckat resultat. På instruktörssidan står vi oss också bra jämfört med övriga distrikt. Vi har tre riksinstruktörer, Håkan Jonas-son, Jörgen Berggren samt ny 2018 Jimmie Andersson. Till detta kommer våra 10 distriktsinstruktörer som ansvarar för utbildningarna i distriktet. Ambitionen och målsättningen inför 2018 är att hålla en fortsatt hög nivå på våra distriktsdomare när det gäller utbildning och uppföljning. Jörgen Berggren Hossein Karbassi Mats Olsson Marie Andersson Ibrahim Mujadzic Håkan Jonasson Christian Andersson Martin Ingvarsson, sekr. FÖR DIG SOM VILL SYNAS I TRYCKT OCH DIGITAL MEDIA Tel 040 671 77 70 / www.exakta.se / info@exakta.se Skånebollen nr 1 # 2018 13


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above