Page 18

Skånebollen nr 1 – 2018

Årsmötet 2018 Budgetförslag 2018 Intäktsslag Media/Sponsorintäkter.................................................. 3924 Evenemang/Försäljningsintäkter..................................... 765 Avgifter föreningar......................................................... 3210 Utbildning föreningar..................................................... 6354 Försäljning föreningar...................................................... 650 Bestraffning föreningar.................................................. 1620 Anslag/Bidrag................................................................ 4100 Övrigt................................................................................. 10 Intäkter ...................................................................... 20633 Kostnadsslag Inköp varor/material........................................................ -650 Evenemangskostnader................................................. -2666 Kostnader organisationer............................................... -446 Fastighetskostnader....................................................... -725 Leasing anläggningstillgångar........................................ -360 Förbukningsinventarier/material..................................... -261 Resekostnader............................................................... -729 Övriga försäljningskostnader.......................................... -181 Kontorsmaterial ............................................................... -75 Statistik Anmälda lag per tävlingskategori 2013 2014 2015 2016 2017 SERIESPEL 15 ÅR OCH ÄLDRE Förbundsserie - Allsvenskan damer 3 3 3 3 4 Förbundsserie - Elitettan damer 1 1 1 1 0 Förbundsserie - Division 1 damer 6 6 8 7 8 Förbundsserie - Division 2 damer 0 Förbundsserie - Svenska Spel F19 3 3 3 3 3 Götalandserie - Division 2 damer 19 Distriktsserier - Damer A-lag 105 100 95 101 74 Distriktsserier - Damer B-lag 0 Distriktsserier - Damer U-lag 55 41 44 44 40 Distriktsserier - Damer J-lag 0 Distriktsserier - Damer Oldgirls 0 Distriktsserier - Flickor 17 6 6 17 Distriktsserier - Flickor 16 8 0 Distriktsserier - Flickor 15 42 40 40 36 46 Förbundsserie - Allsvenskan herrar 2 2 2 2 1 Förbundsserie - Superettan herrar 2 2 1 2 2 Förbundsserie - Division 1 herrar 4 3 6 4 4 Förbundsserie - Division 2 herrar 10 14 13 13 12 Förbundsserie - Division 3 herrar 18 16 15 16 16 Förbundsserie - Folksam U21 4 4 3 4 4 Förbundsserie - Tipselit 0 Förbundsserie - U19 Allsvenskan 4 6 5 4 5 Förbundsserie - U19 Division 1 8 4 8 6 5 Förbundsserie - U17 Allsvenskan 5 3 4 3 3 Förbundsserie - U17 Division 1 6 9 4 6 5 Distriktsserier - Herrar A-lag 263 267 262 266 262 Distriktsserier - Herrar B-lag 235 215 184 179 162 Distriktsserier - Herrar J-lag 59 68 65 57 76 Distriktsserier - Herrar Oldboys 26 28 26 25 23 Distriktsserier - Pojkar 17 12 10 10 Distriktsserier - Pojkar 16 76 69 59 68 65 SEF Nationell - Pojkar 16 3 3 7 8 Distriktsserier - Pojkar 15 81 94 92 93 109 Summa: 1018 1009 964 966 983 Trycksaker...................................................................... -380 Tele/Post......................................................................... -403 Riskkostnader................................................................. -130 Förvaltningskostnader...................................................... -77 Övriga främmande tjänster............................................. -415 Löner samt samtliga lönebikostnader........................... -9540 Kostnadsersättningar................................................... -2520 Övriga kostnadsersättningar.......................................... -465 Övriga personalkostnader................................................ -88 Av/Nedskrivningar.......................................................... -295 Kostnader.................................................................. -20406 Verksamhetsresultat..................................................... 227 Finansiella intäkter.............................................................. 0 Finansiella kostnader......................................................... -5 Resultat efter finansiella poster................................... 222 Resultat.......................................................................... 222 SERIESPEL 14 ÅR OCH YNGRE Flickor 09 43 35 60 51 39 Flickor 10 57 66 56 78 67 Flickor 11 74 69 88 59 75 Flickor 12 68 67 70 86 71 Flickor 13 59 54 50 52 67 Flickor 14 51 50 48 55 38 Pojkar 09 236 232 235 241 233 Pojkar 10 249 240 255 255 245 Pojkar 11 226 234 256 257 246 Pojkar 12 201 193 221 220 220 Pojkar 13 151 162 168 184 186 Pojkar 14 124 121 121 142 134 Summa: 1539 1523 1628 1680 1621 DISTRIKTSMÄSTERSKAP FOTBOLL Damer 39 37 40 44 38 FOTBOLL Damjunior 0 FOTBOLL F16 16 16 16 15 15 FOTBOLL F14 30 28 27 28 20 FUTSAL Damer 8 8 8 7 FUTSAL F17 4 4 6 8 5 FUTSAL F15 8 8 10 9 13 FOTBOLL Herrar 127 133 122 114 125 FOTBOLL Herrjunior 51 49 43 37 45 FOTBOLL P16 52 54 47 46 45 FOTBOLL P14 60 60 60 54 56 FUTSAL Herrar 4 4 6 6 3 FUTSAL P17 5 14 7 12 9 FUTSAL P15 10 8 18 16 12 Summa: 406 423 410 397 393 TOTALA ANTAL LAG PER ÅR: Lag som erlägger lagförsäkring (15->) 1018 1009 964 966 983 Barn och Ungdomslag (9-14år) 1539 1523 1628 1680 1621 DM Fotboll och Futsal 406 423 410 397 393 Totalt: 2963 2955 3002 3043 2997 18 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above