Page 2

Skånebollen nr 1 – 2018

Ledare Framtiden är positiv! Vi är nu i början på ett nytt år där en ny säsong står för dörren och vi skall sammanfatta och avsluta det gångna året. Det är glädjande att ännu en gång kunna skriva att SM-guldet på herrsidan välförtjänt gick till Skåne och MFF samt att Trelleborgs FF åter blev en Allsvensk förening efter ett väl genomfört kval mot Jönköping. Stort grattis till Er! Det gäller också Landskrona BoIS för en fantastisk säsong och återigen har man gjort entré i elitfotbollen ge-nom avancemang till Superettan. Vi skall även vara stolta över att Damallsvenskan numera innefattar inte mindre än fyra skånska lag, och extra glädjande är att LB 07 som nykomling gjorde en bra säsong och säkerställde att kvar-tetten är intakt kommande säsong. Kan tänka mig att det finns en liten besvikelse i FC Rosengård som inte riktigt lyckades utmana Linköping om guldet. Men med lite dis-tans så kan man säkert med rätta känna glädje över såväl silvermedaljerna som att man vann Svenska cupen. Oavsett hur det gick 2017 tror jag vi alla har det gemen-samt att vi ser fram emot kommande säsong. En del för att fortsätta på en framgångsvåg och andra för att revansche-ra sig för det som inte blev som det var tänkt. Under 2017 har vår mångåriga kanslichef Ulf Larsson valt att avsluta sin framgångsrika karriär, för att som förtida pensionär bl a tillbringa lite mer tid på de skånska golf-banorna. Efter en gedigen rekryteringsprocess tillträdde Peter Ekvall tjänsten som Verkställande Direktör från sep-tember. Att vi numera titulerar vår verksamhetschef VD, istället för det traditionella Kanslichef, har sin bakgrund i att vi under året gjort organisatoriska förändringar med tydligare roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och VD samt kansliorganisationen. Förändringsarbetet med vår spelarutveckling fortgår och med erfarenheterna från de två senaste åren sjösätter vi nu från 2018 en ny långsiktigt struktur för utveckling av distriktets ungdomsspelare och klubbtränare. Vi kommer att fortsätta med fri anmälan till våra öppna aktiviteter och samlingar upp t o m 14 år. Från 15 år kommer viss begränsning av antalet delta-gare ske i så mån att ca 150 pojkar och 120 flickor kommer erbjudas att delta i utbildnings- och lägerverksamhet från att de är 15 år till 17 år. Faller det väl ut kan det utveck-las till att även omfatta det året ungdomarna fyller 18 år. Det så kallade ”Skånelägret” kommer att genomföras vid både 15 och 16-år. Spelare som utvecklas lite senare under tonåren skall kunna ansluta till gruppen över tid, även om det skulle medföra att gruppen blir något större efter hand. Ambitionen är givetvis att erbjuda så många ambitiösa spelare som möjligt ett bra stöd i sin utveckling. När Skåne och Halland under 2015 beslutade att förändra utbildningsverksamheten började en intensiv diskussion inom svensk fotboll som nu medfört att förändringar genomförs även nationellt. Vår nya utvecklingsplan stäm-mer i allt väsentligt med ambitionen och förändringarna i den nationella utvecklingsplanen, med nya nationsre-gionala träffar från 16 år o s v. Distriktens olika förutsätt-ningar innebär emellertid att vi fortsatt inte är överens avseende när och hur selektering av spelare skall göras. Vid Svenska Fotbollförbundets representantskap i decem-ber fattades beslut att införa nya spelformer, som efter ett övergångsår skall gälla fullt ut 2019. De stora förändring-arna kan sammanfattas i att spelplanen och målens storlek anpassas till barnens ålder. Man spelar också matcher med antal spelare per lag anpassat efter ålder, och börjar från 6 år med 3 spelare i varje lag. Successivt ökas antalet över tid till att spela med 5, 7, 9 respektive 11 spelare från 15 års ålder. I syfte att öka den fysiska aktiviteten och antalet bollkontakter skall/bör de allra yngsta spela med ett speciellt nät, eller sarg, runt planen för att hålla bollen inom spelplanen. Vi är medvetna om att det finns en problematik kring det praktiska och att vissa regler kanske behöver korrigeras under eller efter 2018. Skånes FF kommer aktivt att hjälpa till så att alla klubbar med barn- och ungdomsverksamhet kan följa intentionen och kraven i de nya spelformerna. Under vintern förra året diskuterades det mycket och många synpunkter fanns, ne-gativa som positiva, avseende förbudet att utse serie- och cupsegrare. I december reviderades tidigare beslut så att dispensmöjligheten att utse cupsegrare för 11 och 12 år tas bort helt, men först efter en övergångsperiod om två år för att cuparrangörer skall få möjlighet att anpassa sig. För att stärka utvecklingen av den skånska fotbollen har jag i olika sammanhang deklarerat vår ambition att vara mer närvarande i föreningarnas vardag, och att vi exempelvis avser bidra med arvoderade instruktörer för att coacha föreningens egna ledare på barn och ungdoms-sidan. Ambitionen ligger fast men det har visat sig gå lite långsammare med rekryteringen av dessa lokala fören-ingsinstruktörer än vad vi hoppats, men vi har tålamod och förväntar oss att föreningarna hjälper oss i sökandet. Efter ett makalöst dubbelmöte mot Italien kan vi nu se fram emot en extra spännande sommar och herrarnas VM i Ryssland. Ett evenemang som sannolikt höjer pulsen och engagemanget hos alla fotbolls-intresserade. Vi inom förbundet önskar såväl landslaget som alla klubbar lycka till med verksamhe-ten 2018 och hoppas på framgång för alla Skånska spelare och lag oavsett ålder eller serienivå. Claes Ohlsson 2 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above