Page 24

Skånebollen nr 1 – 2018

Nya nationella spelformer Som ni säkert alla redan känner till eller har hört talas om så introduceras ”Nya nationella spelformer” under 2018 för att vara obligatoriska i hela landet från och med 2019. Bakgrund Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydlig-göra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse. Tidplan • 2018: Genomförande under starka rekommendationer. • 2019: Nationella spelformerna gäller för hela landet. I Skåne kom vi igång ganska sent med information till våra föreningar kring de nya spelformerna. Vi kände att det fanns för många oklarheter inledningsvis under 2017 varför vi ville vänta så länge som möjligt innan vi gick ut med information. De nya spelformerna gäller för barn och ungdomsfotboll i åldrarna 6 – 19 år med huvudsak fokus på åldern upp till 15 år. Enligt de nya spelformerna som är fem till antalet är följande. • 3 mot 3 ålder 6-7 år • 5 mot 5 ålder 8-9 år • 7 mot 7 ålder 10-12 år • 9 mot 9 ålder 13-14 år • 11 mot 11 ålder 15-19 år Det som framförallt är nytt är spelformen 3 mot 3 samt 9 mot 9. Det finns även en hel del nya regelverk kring planstorlek, målstorlek, speltid, antal spelare m.m. Detaljer kring de ”Nya spelformerna” finns att läsa om på Svenska Fotbollförbundets hemsida. Inför tävlingssäsongen 2018 har vi i Skåne valt att bjuda in till tävlingsverksamhet i enlighet med de nya spelformerna. Detta då vi redan nu vill komma igång med förändringen under 2018 som ett läroår för att sedan inför 2019, då spelformerna blir obligatoriska vara väl förbe-redda och inkörda på de nya reglerna. Vi genomför under kvartal 1 fem informationsmöte där vi bjuder in föreningar lokalt till fem platser i Skåne. Vi kommer även att hålla ett informationsmöte för samtliga fritidsförvaltningar i de skånska kommunerna. För att säkerställa att lanseringen skall ske så bra som möjligt har vi anställt en projektledare, Ann-Helén Grahm. Spelfor-men 3 mot 3 och 5 mot 5 kan spelas med sarg. Denna sarg kan vara av nät eller av plast. Skåneboll kan i samarbete med Idrottslyftet erbjuda föreningar att köpa nätsarg till kraftigt reducerat pris. I skrivande stund är det cirka 70 föreningar som nappat på detta erbjudande. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av detta erbjudande. Om din förening är intresserad av detta så kontakta Skånebolls kansli. Vi kommer löpande under året i olika sammanhang återkomma med mer information kring de nya spelfor-merna. Gå gärna in på vår hemsida www.skaneboll.se där finns information att hämta. Där har vi även en FAQ där ni kanske kan finna svaren på era frågor. Eiswohld Lars Foto:Ann-Helén Grahm är Skånes FF:s projektledare för de ny nationella ”Nya nationella spelformer” introduceras under 2018. Spelformerna – här informerar hon de skånska kommunernas fritids-ansvariga om mått på spelplaner och målstorlekar… 24 Skånebollen nr 1 # 2018 Foto: Göteborgs Fotbollförbund


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above