Page 27

Skånebollen nr 1 – 2018

och sju år yngre Kyrkheddinge IF till Staffanstorps United FC (Football Club) ingick i Kyrkheddinges ”hemgift” en mindre organisation, kallad Fotboll för alla. Efter att Gustav Plantin valts till ordförande i Staffanstorps United ställde han frågan om hjälp med att få fart på den verk-samheten till sin flickvän, Madeleine – och han fick som i alla bättre berättelser ett klart och tydligt ja till svar. Deltagandet bara ökar För ett år sedan bjöd Madeleine in intresserade ungdomar. Vi sa att vi främst riktade oss mot barn i åldrarna 6-14 år. Första gången kom fyra. Det dämpade inte optimis-men, jag hade på känn att det fanns betydligt större både intresse och behov. Vi gav oss därför tid att vänta på att fler skulle komma. Det kändes som om det var ganska lätt få fler intresserade när föräldrar fick veta att vi fanns och att alla är välkomna, berättar Madeleine Nimby. Samtidigt gav sig Madeleine ut i grannskapet och sökte upp organisationer som redan kommit igång med verksamhet av samma slag. Allt för att öka sina egna kunskaper: I Lund finns en förening som kommit ganska långt. I Malmö finns också några föreningar. Jag tog kontakt med FIFH Malmö (Föreningen Idrott för Handikappade) och fick svar på mina frågor hos alla jag träffade, säger Madeleine Nimby har samlat ”sitt lag” innan den obligatoriska avslutningen på träningspasset, fotbollsmatchen. Madeleine och antyder att hon gärna inom en inte alltför avlägsen framtid vill vara med om att någon form av samordnande organ med inriktning fotboll för funktions-hindrade bildas i Skåne: Inte minst för att vi lättare ska kunna arrangera match-er. Utbyte med andra föreningar är något som vi ser fram mot och räknar med att komma i gång med i år. Verksamheten i Staffanstorps United har växt snabbt. Ett år efter att de inleddes kommer numera varje vecka cirka 15 ungdomar till idrottshallen vid Mellanvångssko-lan. Fler är välkomna, det finns god tillgång på lokaler i tätorten. Reglerna för verksamheten är få men ändå tydliga. Alla får vara med. Ingen stängs ute, ingen frågar efter diagnoser. Ett av de få kraven som ställs är att det ska finnas en anhörig med. Flera föräldrar har åtagit sig ledaruppdrag och när Madeleine under våren studerar i Göteborg är det i första hand Cissi Andersson och Maria Olhed-Widenstedt som håller igång verksamheten. Föräldrarna nödvändig resurs Gruppsamvaron är viktig. För många av barnen är fot-bollsträningen på lördagsförmiddagarna något av veckans höjdpunkt. Visst är de olika träningsmomenten uppskat-tade men det kanske allra roligaste är att träffa kompisar. För att ta sig igenom den varierande hinderbanan krävs det många kunskaper, bland annat gå armgång, slå kullerbyttor och gå balansgång. >>> Skånebollen nr 1 # 2018 27


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above