Page 30

Skånebollen nr 1 – 2018

Maglasäte IF IF fyller 80 men fortsätter att växa för vart år I Maglasäte by, fem kilometer väster om Höör längs väg 113, finns det cirka 50 hushåll. I 15 av dessa finns det barn, allt enligt Wikipedia. I samma källa, Wikipedia, kan man slå på nästan ett hundra titlar med anknytning till Maglasäte. Mer än hälften av dessa har anknytning till Maglasäte IF. Från byn Maglasäte har det mesta försvunnit. Men inte idrottsföreningen. TEXT: Roger Gottfridsson Maglasäte IF bildades 1935. Tre år senare hade den stabi-liserats tillräckligt för att styrelsen skulle bestämma sig för att söka inträde i det som på den tiden hette Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningars Riksförbund, sedan 1947 Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen bildades 1935, Maglasäte IF. 1938 ändra-des namnet till Maglasäte och Munkarps IF och samma år sökte föreningen medlemskap i RF. 1962 återtogs det ursprungliga namnet, Maglasäte IF (MIF). Lite rörigt kanske, men så var det ofta på den tiden. För att minska klarheten i frågan, eller kanske tvärtom, firar förening i år, 2018, sitt 80-årsjubileum… Ett årtal som också finns inpräntat i föreningens klubbmärke. Föreningen går totalt mot strömmen, här proriteras inte den större orten. När kommunen i höstas ville ta bort anslaget för vägbelysningen genom samhället diskuterade Maglasäte IF:s styrelse att bredda sin verksamhet och skapa fler tillfällen till samvaro. En ambition som kom-mer fram när vägbelysningsfrågan diskuteras. Behovet av gatulampor understryks av en politiker, ”inte minst med tanke på de många barn som cyklar till och från idrotts-platsen”, Svanvallen. Fotboll är den gemensamma nämnaren för de över 300 medlemmarna i Maglasäte IF, inklusive stödförening. De aktiva samlas i två seniorlag och sex ungdomslag, varav ett flicklag. De sportsliga målen är inget som står i förgrunden. – Vi har vid något tillfälle uttryckt att vi vill bli ”en förening väl etablerad i division 6”, berättar kassören och ideellt arbetande kanslisten Maritha Andersson, likt de flesta av medlemmarna bosatt i Höör. Bandy men inte brottning Det tycks finnas minst två anledningar att vara medlem i Maglasäte IF. Den ena är att ha spelat i föreningen och sedan fortplantat detta till barn och barnbarn, kanske till och med barnbarnsbarn. Den andra är att sätta social samvaro före elitambitioner. Fotbollen bedrevs på hobbynivå fram till 1938. Då ”blev föreningen med fotbollsplan” – den erbjöds arrende-ra ett markområde för att anlägga en fotbollsplan. Något som gjordes med besked, samma plan används än i dag. Fotboll har genom alla år varit den dominerande spor-ten, numera den enda. Bandy, handboll och bordtennis, den senare sporten inte i tävlingsform, har också stått på programmet. Kent Jönsson, sedan ett år tillbaka ordförande i för-eningen, ställer en fråga i sammanhanget – han kommer ursprungligen från Perstorp och division 2-spel (när division 2 var landets näst högsta serie): När Maglasäte IF arrangerar sin loppis kommer publiken vilket konstateras av tidigare ordföranden (21 år!) Weine Andersson. Loppmarknaden bidrar till att förena gammalt och nytt – ”Höörs nya modebutik” var en institution i samhället under åtskilliga år. 30 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above