Page 33

Skånebollen nr 1 – 2018

STU-nytt Förra hösten beslutade Skånes FF:s styrelse om att göra förändringar i distriktets STU-verksamhet. Huvudtanken är att ”skjuta” verksamheten uppåt i åldrarna – att Skånes FF ska kunna erbjuda utbildning och stimulans även åt distriktets 17- och eventuellt i framtiden också 18-åringar. Det innebär att det i framtiden inte kommer att ar-rangeras STU-läger för 13-åringar – men att STU istället fortsätter på bred front för 17-åringar. Syftet är såklart att vi ska ha fler spelare med i vår spelarutvecklingsverksam-het ännu längre! Det här blir en långsiktig satsning på spelare som brinner för fotboll, och även för dem som har en sen utveckling. Vi menar också att det gynnar både föreningar och spelare att man gör sitt anmälningsurval till STU för 14-årsspelare istället för 13-åringar – mognadsgraden är större. Vi kommer också att förändra zonindelningen – där vi går från nio pojkzoner till fem och från sju flickzoner till fyra. Det kommer också att bli ett extra fokus på Klubbträ-narfortbildningen (KTF) på STU-lägren – det blir KTF i alla zoner parallellt med spelarutbildningen. Konkret innebär STU-förändringarna följande: • 4 flickzoner och 5 pojkzoner • Ingen STU-verksamhet för 13-åringar • 4 halvdagsläger för 14-åringarna – föreningsanmälan. • Uttagning till STU-15 – där ungefär 275 spelare fort-sätter med träningar och matchsammandrag i sina zoner • Skåneläger för STU-15-spelarna • Från 2019 fortsättning med STU-16 i zonerna med träningar och matchsammandrag + Skåneläger. Regionala samlingar under hösten Från 2020 fortsättning med STU-17 i zonerna med träningar, matchsammandrag, regionala samlingar och dessutom matchutbyte med andra distrikt/regioner/ förbund. STU 17 Kvällsträningar + matchsamman-dragningar 4 flick- och 5 pojkzoner Klubbtränarfortbildning STU 16 - vår 1 kvällsträning 4 flick- och 5 pojkzoner Klubbtränarfortbildning STU 15 – vår 2 kvällsträningar 4 flick- och 5 pojkzoner Klubbtränarfortbildning STU 14-1 Halvdag 14/4 - 29/4 4 flick- och 5 pojkzoner Föreningsanmälan Klubbtränarfortbildning STU 17 Regionala samlingar med andra distrikt Klubbtränarfortbildning Skåneläger 3 dagar - juni Staffanstorp Klubbtränarfortbildning Skåneläger 16-18/6 (F) och 19-21/6 (P) Staffanstorp Klubbtränarfortbildning STU 14-2 Halvdag – 19/5 - 3/6 4 flick- och 5 pojkzoner Klubbtränarfortbildning STU 17 Matchutbyte med andra distrikt/regioner Klubbtränarfortbildning STU 16 - höst 1 kvällsträning + matchsammandrag 4 flick- och 5 pojkzoner Klubbtränarfortbildning STU 15 - höst 1 kvällsträning + matchsammandrag 4 flick- och 5 pojkzoner Klubbtränarfortbildning STU 14-3 Halvdag – 25/8 – 9/9 4 flick- och 5 pojkzoner Klubbtränarfortbildning STU 16 - vinter Regionala samlingar med andra distrikt Klubbtränarfortbildning STU 14-4 Halvdag – 22/9 – 7/10 4 flick- och 5 pojkzoner Klubbtränarfortbildning 17 år 2020 16 år 2019 15 år 14 år Skånebollen nr 1 # 2018 33


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above