Page 36

Skånebollen nr 1 – 2018

En modern långfärdsbuss rullar i dag cirka 25.000 mil om året, det är mer än sex varv runt jorden. Lasse är uppvuxen i branschen. Han föddes i en åkarfamilj och på den vägen är det, han har alltid haft sin verksamhet förlagd där. 25 bussar i garaget När Klippans Buss 2016 inledde sin satsning fanns det nio bussar disponibla i Klippan. I dag är antalet bussar gott och väl 25 (i koncernen finns 104) och de är utstatio-nerade i Klippan, Malmö och Hörby. Vilket innebär ökad bekvämlighet både för beställare och anställda. Plus att det innebär minskat antal mil på vägarna vilket är viktigt i dag – miljötänkandet har med full kraft slagit till i och mot busstrafiknäringen. Hänsynen till de många (i de flesta fall olösta) frågorna på miljöområdet är idag en stark konkurrensfaktor. – Vi upplever att stränga miljökrav är en ur alla syn-punkter viktig faktor, det är till och med en nödvändighet, säger Lasse Olofsson och nämner att en modern lång-färdbuss i dag gör av med ungefär två liter bränsle för att förflytta sig en mil (att jämföra med att en personbil med plats för fem och dessutom i bästa fall tar sig lika långt på en halv liter, författarens anmärkning). Det ständigt pågående arbetet med att minska ska-dorna av utsläppen, som fossila bränslen lämnar efter sig, leder till utvecklingen på området är snabb. Fossilfri diesel ger hopp Eldrivna bussar har testats men de är åtminstone än så länge mycket dyrare i inköp att det hämmar konkurrens-möjligheten. Det alternativ som just nu inger störst hopp, både för dem som uteslutande bryr sig om miljön och bussbolagen, är en produkt kallad HVO. – En fossilfri diesel som är till hundra procent förnybar, förklarar Olofsson. Det stora problemet för bussbranschen i synnerhet men samhället i stort är att så många anslutit sig till kraven på lägre utsläpp men att samtidigt så få är beredda att betala för de höjda kostnader som blir fallet av stränga miljökrav. Ingen på Klippans Buss säger det men det finns i dag på just detta område en tydlig tendens till att både vilja äta kakan och ha den kvar. Kanske ska vi hoppas få se den beställare som vill hyra den buss som släpper ut mindre skadliga ämnen än andra bussar och samtidigt säger sig vara beredd att betala vad det kostar. Klippans Busstrafik AB Verksamhet: Grunden i skoltrafik i Klippan och Hörby, upphandlade kommunala och offentliga transporter som till exempel transporter för Helsing-borgs stad, Höganäs kommun och försvarsmakten. Beställningstrafik för föreningar, företag, kommuner, grupper av alla de slag. Dotterbolaget On Holiday är specialist på Gruppresor och konferenser. Verksamhetsområde: Södra och västra Sverige. Företagskonstruktion: Ingår i Ellös Buss och Bussbokning.com med huvudkontor i Stenung-sund. Anställda (i Skåne): Drygt 40. Företaget grundat: 1979. Affärsvolym: Cirka 40 miljoner kronor. Ägare: Christer Eriksson och Andreas Demerholtz. Bussarnas komfort, utöver minskad möjlighet att röra sig under färd, står oftast inte lyxkryssarnas bekvämlig-heter efter. Det finns möjlighet att lyssna och titta på olika slags underhållning. Också att äta och dricka – det är inte längre risk för brännskador att hålla i en mugg innehål-lande varm dryck under färd. – Den tekniska utvecklingen av såväl fordon som vägar har inneburit en revolution för branschen, säger Lasse Olofsson med 40 års erfarenhet. Sex varv runt jorden – varje år Bussarnas hållbarhet, som också i grunden är en miljö-fråga, har också kraftigt förbättrats. En modern långfärdsbuss rullar i dag cirka 25.000 mil om året (det är mer än sex varv runt jorden!). Den går ungefär fyra år i turisttrafik och två år som skolbuss innan den pensioneras som ofta betyder att den säljs till utlandet. Under tiden som bussen brukas är det åtskilliga idrottstrupper som hinner använda sig av fordonets alla faciliteter. – Nu för tiden krävs inte så mycket extra utrustning. Alla i en idrottstrupp har sina egna anläggningar för att se på film, lyssna på musik, spela spel och allt vad det kan vara. TV har vi i bussarna och även möjligheter att visa fil-mer. Företag på väg till en konferens har ofta egna inspel-ningar med sig som de vill visa, förklarar Lasse Olofsson som tillsammans med Stina Almqvist är de som sköter såväl planering som daglig verksamhet hos Klippan Buss – då och då händer det att Lasse sätter sig bakom ratten och kör en tur. När Stina ger sig i väg utanför kontoret är det vanligtvis i rollen som reseledare. Kundkretsen hos Klippan Buss innehåller just nu av en bit över 80 skånska föreningar och förbund. Bland dessa Skånes Fotbollförbund, Helsingborgs IF, och OV Helsing-borg. Flertalet lagsporter finns i kundregistret, futsal har snabbt växt och blivit en betydande kund. 36 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above