Page 39

Skånebollen nr 1 – 2018

– I sin jakt på att hitta någon som kunde ge stöd och råd hamnade föräldern hos Allan Lundblad som då var verksam hos oss som föreningskonsulent (Allan finns numera hos Skånes Idrottsförbund, författarens anmärk-ning). När frågan diskuterades hos oss förstod vi att det fanns behov av en aktiv stödfunktion i frågor av det här slaget. Verksamheten har växt och Martin uppfattar att han och Mehmet Culum båda jobbar ungefär halvtid med frå-gor som handlar om allt möjligt men oftast relationer och förhållanden inom föreningar. Lämpliga att oftast samla under rubriken ”Bättre att stämma i bäcken än i ån”. Tävlingsutskottet (TU) som är SkFF:s dömande instans, har nu ett organ att hänvisa till. Trots den oftast lugna ytan finns på fler än ett ställe pyrande konflikter. Fotbol-lens genomgående tanke är att lösa dessa så snabbt som möjligt. – Min uppfattning är att problemen som når oss oftast är stora enbart för ett fåtal. Det innebär inte att de förlorar i betydelse och hindrar inte oss från att så gott det går försöka hjälpa till att lösa dem, säger Martin. Meste allsvenske domaren Martin Ingvarsson är, utan att ha formell utbildning, som klippt och skuren för rollen som problemlösare. Han har dömt fotboll sedan han var 14 år, sina tre sista år som domare var han heltidsanställd, gjorde inget annat än dömde fotboll. Han är den svensk som dömt flest matcher i allsvenskan (338), han har haft otaliga internationella uppdrag och bland dem många landskamper. Han var också under nio år ordförande i Elitdomarklubben. Mehmet Culum, som fortfarande är verksam som domare på internationell nivå tillför ytterligare en dimen-sion, han kan arabiska. Ett språk som för många verksam-ma i det skånska föreningslivet är förstaspråk. Martin har blivit varse att konfliktungar finns både här och var men att de flesta problemen löses internt. – När någon tar upp en fråga om orättvis behandling vänder sig vederbörande oftast till någon i föreningens styrelse och får problemet löst. – Det vanligaste problemet gäller toppningar av lag. Spelare som inte får spela, fast de gärna vill, blir ledsna och berättar för föräldrarna om sina bekymmer. På andra sidan står gruppens ledare/tränare som drivs av syftet att vinna alla matcher och inte tror sitt lag om att klara det om inte laget är det han vill. – Just i sådana fall ser jag vår viktigaste uppgift: vi måste kunna få ut budskapet att det är viktigare att alla i gruppen mår bra än att nioårslaget vinner, säger Martin Ingvarsson. Beslutet att slopa tabellredovisning för 12-årslag och yngre är en del i arbetet med att fler ska stanna kvar och tycka fotboll är roligt i ytterligare några år. – Vinnarinstinkt är en betydande del av idrotten. Men den får aldrig leda till att barn far illa. Jag vet att barn snabbt glömmer och att de vet att de då och då förlorar en match. – Flera fall handlar också om föräldrar som inte klarar att tygla sitt humör. Rapporter från lag avslöjar att det finns föreningar som helst inte vill att deras ungdomslag ska behöva möta lag från viss annan förening, berättar Martin. F 11-match ledde till bråk Ett exempel är när förra året två F 11-lag skulle mötas. Ena laget vägrade att ställa upp: – Vi träffade företrädare för båda föreningarna i god tid innan matchen. Vi redovisade då tänkbara åtgärder där spel utan publik var en. Ledarna tyckte att det var drastiskt och lovade ta hand om ”sina åskådare” (=över-vägande föräldrar). Vi satte till en distriktsdomare och matchen genomfördes utan bekymmer enligt de match-kontrollanter vi vid mötet aviserade skulle finnas på plats, säger Martin och berättar om ett annat ”fall”: – En ung spelare som flyttades upp för att träna med sin förenings seniorlag kände sig antastad av en äldre spelare. Vi uppmanade direkt till polisanmälan. Det gör vi konsekvent, det händer för den delen ytterst sällan, om vi bedömer att det som skett är straffbart, nämner Martin och betonar att SkFF inte utför någon som helst uppsö-kande verksamhet – för att det ska bli ”ett fall” krävs att någon tar kontakt med förbundet. Statens diskrimineringsombudsman (DO) har vid ett par tillfällen tagit kontakt med SkFF och är intresserad av den verksamhet som pågår inom Skånes Fotbollförbund. – Ärendena behandlas inom en ytterst liten krets. Vi som håller i verksamheten tar ibland upp dem med dem inom vår organisation, i synnerhet styrelsemedlemmar, som vi vet har speciella kunskaper och/eller erfarenhet. Martin döljer inte att han tycker den arbetsuppgift han tagit på sig är intressant. Det samtidigt som han helst av allt ser att tjänsten avvecklar sig själv i brist på ärenden: – Min förhoppning och önskan är att alla som finns med i fotbollen ska trivas och må bra. Det är mycket viktigare än om en liten tjej eller kille inte är så bra på att slå bredsidor! FÖR DIG SOM VILL SYNAS I TRYCKT OCH DIGITAL MEDIA Tel 040 671 77 70 / www.exakta.se / info@exakta.se Skånebollen nr 1 # 2018 39


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above