Page 43

Skånebollen nr 1 – 2018

ska detta rapporteras till Skåne FF:s Tävlingsutskott (TU). Det tekniska området ska märkas upp i enlighet med spelreglerna så att det sträcker sig 1 meter på varje sida om respektive s.k. avbytarbås och upp till 1 meter från sidlinjen. Bredden på det tekniska området får inte under-stiga 8 meter. De personer som är uppsatta på spelarför-teckningen ska befinna sig inom gränsen för det tekniska området under match, med undantag för de spelare som värmer upp och de personer som med domarens tillstånd får beträda spelplan vid skada. Nolltolerans Skånes FF har ”Nolltolerans” i distriktets serier. Syftet med detta är att minska det fysiska och verbala våldet och skapa ett bättre uppträdande i samband med fotbollsmat-cher. Ordet ”Fair Play” ska omsättas till aktiv handling i samband med match. Nolltolerans gäller i alla skånska distriktsserier! Nolltolerans gäller alla spelare, ledare, domare, funktionärer, föräldrar m.fl. Nolltolerans gäller före match, under match och efter match! För att skapa en gemensam värderingsgrund från knatte till senior har Skånes FF beslutat att nedanstående di-rektiv, fritt från enskilda bedömningar, tolkningar och tillämpningar, framöver ska gälla i våra skånska distrikt-serier: Skriker man något av nedanstående högt rakt ut i luften, efter att t ex. ha missat en målchans, så skall det vara grov utvisning. Samma gäller om man riktar det mot domare, motståndare, medspelare, ledare eller publik/ åskådare Ex på könsord som kommer att bestraffas: kuk, fitta, knulla, rövhål … Ex på skällsord som kommer att bestraffas: blatte, svenne, hora, bög, neger … Springer man omkring och använder nedanstående ord hela tiden, t ex när man missar en passning, så skall det vara muntlig erinran. Likaså om man spontant riktar det mot en motståndare efter att ha blivit fälld. Om man däremot förolämpar motståndaren genom att säga; ”din djävul” skall det vara varning. Om man skriker en svor-dom högt rakt ut i luften skall det vara varning. Ex på svordomar som kommer att bestraffas: fan, helvete, djävlar… Följande ska bestraffas med utvisning för grov förseelse och anmälas till Skåne FF:s TU - allt fysiskt våld och alla former av hot mot domare. - obscena eller kränkande gester riktade mot spelare, ledare, domare eller publik Varningsackumulering Detta moment gäller för damer A- och U-lag, herrar A- och B-lag, samt juniorlag i seriespel och DM-tävlingar. Notera särskilt att i delad serie vår/höst nollställs acku-muleringen efter avslutad vårserie. Spelares ackumulering av varningar Spelare som på spelplanen eller i det tekniska områ-det ådrar sig tre (3) singelvarningar i olika matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings näst-kommande match, i den match spelaren är behörig att spela om inte annat framgår av gällande tävlings-bestämmelser. Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre nya varningar (6-9-12-15 osv). • Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under match, och spe-laren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av varningar. • De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas. • Spelare som övergår till annan förening för med sig de varningar spelaren erhållit i representations-laget till den nya föreningens representationslag. • Varningar och avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras mellan serie- och kval-matcher, samt mellan olika omgångar ingående i samma kvalspel om nya lag tillkommer. • Om det blir w.o. i den match som spelare ska stå över, ska spelaren stå över i samma tävlings näst-kommande match, i den match spelaren är behörig att spela. • Nyhet! Varningar och utvisningar i matcher som annullerats på grund av att lag dragit sig ur eller ute-slutits ur seriespelet ska, både avseende spelare i det uteslutna laget och i motståndarlaget, annulleras. Allmänt om utvisning av spelare Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkom-mande match, i den match spelaren är behörig att spela. Utvisad spelare får under resterande del av matchen och i samma tävlings nästkommande match, inte uppträda i nå-gon ledarroll. Det innebär bl.a. att spelaren inte får befinna sig i närheten av det tekniska området samt inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag. Obs! ovanstående gäller inte i spelformerna 3 mot 3 och 5 mot 5 där varningar eller utvisningar inte tillämpas. I spelformen 7 mot 7 får en utvisad spelare ersättas av en annan spelare! >>> Foto: Micke Dahl Foto: Micke Dahl Skånebollen nr 1 # 2018 43


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above