Page 6

Skånebollen nr 1 – 2018

Årsmötet 2018 Styrelsens berättelse Ett år går fort och återigen är det dags att sammanfatta ytterligare en händelserik fotbolls-säsong. Liksom tidigare år står sig Skåne väldigt väl i svensk fotboll vilket inte minst märks genom de framgångar som skånska fotbolls-lag visar på alla nivåer såväl på elitnivå som på gräsrots-nivå. På elitnivå vill vi börja med att rikta ett stort GRATTIS till Malmö FF som återigen blev svenska mästare. Med fyra skånska lag i damallsvenskan sattes ett nytt rekord 2017. Inte någon gång tidigare har det funnits så många skånska lag på så hög nivå. FC Rosengård kämpade länge och väl men fick se sig slagna även 2017 av Linköpings FC som blev svenska mästare. En liten tröst i sammanhanget är att laget blev Svenska cupmästare 2017 en bra bedrift som är värd att ge ett stort GRATTIS för. Övriga skånska lag i Damallsvenskan, IF Limhamn – Bunkeflo, Kristianstads DFF och Vittsjö GIK gjorde hyfsade insatser och samtliga klarade av att stanna kvar i ”finrummet” Ett grattis även till Trelleborgs FF som via kvaldramatik tog klivet upp i allsvenskan. Härligt med skånskt derby i allsvenskan 2018. Landskrona BoIS tog klivet upp i Superettan och såväl Eskilsminne IF, Lunds BK samt Torns IF tog sig upp i Division 1 så att påstå att skånsk elitfotboll var lyckosam under 2017 är ingen överdrift. Skånsk fotboll står fortfarande högt i kurs och står sig mycket väl i konkurrens men andra distrikt. Detta märks inte minst av alla de landslagsspelare som har sitt ur-sprung från skånsk fotboll. Spelare som i de allra flesta fall har sitt ursprung och fått sin fotbollsforstran och utbild-ning i en breddförening. Drygt 77 000 spelare fördelat på 2 800 lag har spelat drygt 50 000 matcher. Nästan 6 000 ledare, 1 000 utbildade tränare och 650 domare har sett till att alla dessa matcher har kunnat genomföras på ett juste och bra sätt. Snacka om fotboll för alla. En stor eloge till alla ni föreningsmänniskor och fotbollsföräldrar som läg-ger ner ett enormt arbete för att det skall vara möjligt att genomföra alla matcher, träningar och aktiviteter. Ingen kan göra allt men många kan göra mycket, precis så är det med vår fantastiska skånska breddfotboll. Vill såklart även här passa på att tacka all publik som kommit till våra matcher och hejat på sitt favoritlag och sina favoritspelare. 2017 var första året vi genomförde vår spelar- och trä-narutbildning (STU) enligt vår nya modell. Det har slagit mycket väl ut och vårt beslut att inte selektera bort spelare för att ta fram ett distriktslag har visat sig framgångs-rikt. Betydligt fler spelare på såväl flick- som pojksidan får nu ta del av vår spelarutbildning enligt den nya STU modellen Så många som möjligt, Så bra som möjligt, Så länge som möjligt. Vi kommer under 2018 att ytterligare spetsa till detta koncept. Att inte skicka 15 åriga flick- och pojklag till utvecklingslägret i Halmstad har mött viss kritik från centralt håll. Men vi är övertygade om att vår modell på sikt kommer att ge positivt resultat. Fler distrikt har nu följt vår väg. Såväl Halland som Västergötland har liksom vi fattat beslut om att inte längre deltaga på Utvecklingslägret utan kommer att finna andra vägar för att nå framgång i utveckling av ungdomsfotboll och i dess förlängning breddfotboll. Vårt arbete med att rekrytera fler SUP-föreningar, dvs. för-eningar som följer spelarutbildningsplan Skåne, har gett gott resultat. Vi är i dagsläget cirka 70 föreningar och mål-sättning är att nå 100 föreningar inom kort. Särskild resurs är tillsatt för att nå detta mål. Tävlingsverksamheten rullar på. Vi fortsätter att utveckla och effektivisera verksamhe-ten. Antal lag anmälda i seriespel och DM är i stort sett oförändrat och har varit så de senaste åren. Domarverk-samheten i Skåne fortsätter att utvecklas väl. Effekterna av den för några år sedan genomförda omorganisationen har nu slagit igenom fullt ut. Vårt fortsatta arbete med att stävja dåligt uppträdande i samband med fotbollsmatcher ger fortsatt en behagligare miljö i samband med match-erna. Vi har mer kvar att göra för att uppnå nolltolerans men vårt arbete visar att vi är på mycket god väg. Antal bestraffningsärenden minskar glädjande nog för andra året i rad. Förbundets kanslichef sedan 17 år, Ulf Larsson valde under 2017 att gå i pension. I samband med hans avgång organiserades förbundet om (se organisationsschema ned-an) och under hösten har en ny VD, Peter Ekvall tillsatts. En del i VDs uppdrag är att arbeta ännu mer utåtriktat och proaktivt mot föreningar, näringsliv, kommuner och samarbetspartners. Årsmöte Styrelse Vd Tävling Utbildning Valberedning Kansli Domare Våra marknads- och evenemangsinsatser har utvecklats ytterligare under 2017. Förbundet deltog på företagsmässa i Lund under hösten och det gav många nya kontakter såväl intressanta som för framtiden positiva. Vi kommer fortsatt att jobba vidare med denna proaktiva och upp-sökande verksamhet. Vi vill här och nu rikta ett speciellt tack till alla våra samarbetspartners. Ni är en viktig del i att sprida vårt budskap och ert stöd är värt mycket. Liksom tidigare år har vi arbetat mycket med Idrottslyfts-projekt. Under de senaste 14 åren har dessa projekt tillfört Skånes fotbollsföreningar ca. 50 miljoner kronor. Idrotts-lyftet är ett samarbete mellan Skånes Fotbollförbund, SISU Idrottsutbildarna samt Riksidrottsförbundet. Vi har även ett betydande samarbete med Skåneidrotten, tillsammans med dem genomför vi en mängd olika projekt. För att nämna något så lyfter vi gärna samarbetet kring Integra-tion och Inkludering. Styrelsen har genomfört nio protokollförda möten under året. Slutligen vill vi från styrelsen tacka alla inom fotbollsrö-relsen för ytterligare ett fantastiskt skånskt fotbollsår och väl mött 2018. Claes Ohlsson, ordförande Annette Madsen Hossein Karbassi Christer Adelsbo Per Sandberg Martin Åkerman Barbro Bengtsson Peter Ekvall, sekreterare Gunilla Holmberg, adjungerad 6 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above