Page 8

Skånebollen nr 1 – 2018

Årsmötet 2018 Representantskapets rapport Representantskapet framlägger härmed sin rapport över verksamheten 2017. Representantskapet har avhållit sitt ordinarie samman-träde den 15 november 2017 i Lund och beslutat: att fastställa tävlings och representationsbestämmelser, för 2018 års distriktsverksamhet. att fastställa seriesammansättningen för herrar A lag division 4-7, spelåret 2018. att fastställa seriesammansättningen för damer divi-sion 2-4, spelåret 2018. att ge styrelsen i uppdrag att vidta nödvändiga föränd-ringar i mån av nyanmälningar eller avhopp efter representantskapsmötet, fram till seriestart. att avslå och utreda vidare Vittsjö GIK:s motion gäl-lande rakt seriesystem i damserierna. Utredningen ska presenteras för representantskapsmötet 2018. att avslå Höörs IS:s motion angående att ersätta indivi-duell åldersdispens med en generell åldersdispens för ungdomsfotboll. att avslå Södra Sandby IF:s motion gällande att att besvara Södra Sandby IF:s motion gällande att inte att bifalla Södra Sandby IF:s motion gällande att inte att besvara Södra Sandby IF:s motion gällande att Representantskapet har i egenskap av konferens också behandlat följande ärende: - Rapporter inför Svenska FF:s representantskap. - Information från tävlingsutskottet. - Information kring ”Nya nationella spelformer” Claes Ohlsson Peter Ekvall Ordförande Sekreterare Unisport är en av nordens största leverantörer av sport- och idrottsmateriel. Vi erbjuder allt från träningsutrustning till arenautrustning som uppfyller de nya spelformerna. När det gäller spelunderlag strävar vi efter att vara spelarnas självklara val. Besök vår hemsida för mer information om vårt produktutbud! www.unisport.com avskaffa åldersdispenser i åldrar där man inte år tävla med resultat och tabell. börja höstsäsongen innan skolorna börjar enligt följande: Frågan inte reglerad i tävlingsbestäm-melser. Frågan hanteras av Skånes Fotbollförbunds ledningsgrupp. ge sanktion för cuper under seriespel. införa en åldersgräns för damer om 16 år för att få spela seniorfotboll enligt följande: Utredning under 2018 och resultatet av denna utredning skall presen-teras för representantskapsmötet 2018 Rantzows Sport, Unisport Scandinavia & Saltex arbetar nu gemensamt under varumärket Unisport 8 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above