TIFF nr1 2023

TIFF nr 4 / 2022 10 Del 2 Integrerat Logistikstöd, ILS Bakgrund. I föregående artikel kring ILS (integrerat logistikstöd) så pratade vi om ILS allmänt. Vi konstaterade även att ILS i FMV för närvarande delas in i 14 st element. Dessa är: 1. Ledning av ILS-verksamhet 2. Driftsäkerhetsanalyser 3. Underhållsanalyser 4. Livscykelkostnadsanalys 5. Teknisk information 6. Reservmaterielförsörjning 7. Underhålls- och testutrustning 8. Utbildning och utbildningsutrustning 9. Emballage, hantering, lagring och transport 10. Underhållsanläggningar 11. Analys av programvaru- underhåll 12. Hantering av föråldrad materiel 13. Drift- och materieluppföljning 14. Avveckling Ledning av ILS ILS-elementet ledning av ILS-verksamhet innebär planering, kontroll och koordinering av alla övriga element i ILS-programmet för att uppnå ställda krav. ILS-verksamheten ska samordnas med projektets olika delar (till exempel teknik, systemsäkerhet, informationssäkerhet). Exempel på angränsande domäner som kan vara aktuella kan ses i Figur 1. För en produkt, i FMV:s värld oftast ett tekniskt system, så behöver ledning av ILS ske över hela produktens livscykel, Figur 2. En rad områden och aktiviteter behöver samordnas, planeras, genomföras och följas upp under ledningsfunktionen för ILS. I Figur 3 ges exempelbild över de olika områdena och aktiviteter. Bilden är kompakt att läsa så nedan listas några element i bilden. Identifiera • Ta fram ILS-strategi o  Sammanställ underlag till ILS-strategi o ILS-strategi (dokument) Definiera • Ta fram ILS-plan o  Sammanställ underlag till ILS-plan o ILS-plan (dokument) • Hantera ILS-krav o Samordna ILS-krav o Fastställande av ILS-krav o Kravfördelning TS och VÅS n Teknisk specifikation (dokument) n Verksamhetsåtagande- specifikation • Utvärdera inkomna anbud Realisera • Kravställning av ILS-verksamheten o Uppdatering av ILS-plan o ILS-plan (dokument) •  Genomföra granskning av ILSkravuppfyllnad Vidmakthålla • Aktiviteter i Försvarsmakten Avveckla UH-systemet •  Utarbeta bidrag till avvecklingsplanen m a p UH-systemet •  Utarbeta bidrag till avvecklingsskrivelse m a p UH-systemet • Genomför registersökning • Avveckla ILS-plan •  Analys av drift- och UH- erfarenheter ILS del 2 – Ledning av ILS-verksamhet I denna del av artikelserien om ILS så ska vi titta lite närmare på det ”första” elementet Ledning av ILS-verksamheten. Förkortat brukar man prata om Ledning av ILS. Det blir här främst ur FMV-perspektiv men det kan även vara så att t ex en systemleverantör har egna motsvarande program för sina produkter oavsett FMV:s ILS-verksamhet. Text och foto: Jonas Stenström, Chefsingenjör ILS FMV. Figur 1: Exempel på angränsande domäner till ILS. Ledning av ILS-verksamhet

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=