TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 18 Vi börjar dock resan några år bakåt i tiden, när våra Mark-Marin och Flygverkstäder tillhörde FMV, innan verksamhetsövergång 2019 då vi flyttades tillbaka till FM. Inom FMV FSV (Förråd, service och verkstäder) fick alla chefer möjlighet att genomföra samordnade chefsutbildningar. Vi var ett antal engagerade chefer som genomförde en serie utbildningsdagar i Karlskrona med deltagare från alla delar ur verksamheten. Förutom utbildning i ledarskap, skapade vi under dagarna kontakter och byggde nätverk vilket gynnade verksamheten stort. En som fortsatt hållit kontakten med andra verkstäder är David Fagerhov på Markverkstan på Malmen, verksam nu som teknikhandläggare inom Flygbas. Under 2022 resulterade kontakterna med Lennart Larsson, på Marinbasen, till att delar av Marinverkstäderna genomförde en rundresa till Skövde och Karlsborg. I samband med besöket på Hammarnäset såg personalen från marinen utbudet av kompetens och maskinparken där som en möjlig lösning på ett sedan länge stående problem. I samband med GT (grundtillsyn) på en Strb 90, kontrolleras alltid impellern för framdriften om det uppstått några eventuella skador. Framdriften sker genom att vatten sugs in i bakpartiet av båtskrovet och vidare genom aggregatet och via impellern som skjuter ut en vattenstråle som driver båtens rörelse i vattnet. Det finns alltid risk, framförallt nära strandlinjen, att grus och mindre stenar kan sugas in i inloppet vilket kan ge skador på impellerns blad. När skador upptäcks har det monterats dit en ny impeller till en hög kostnad. Det har även ibland varit lång leveranstid på impeller, vilket påverkat tillgängligheten negativt. – Fredrik Ringblom, Prodsamordnare på Muskö: ”Efter att ha noterat vad både kostnad och leveranstid gör för tillgängligheten av båtarna, började jag fundera på att det måste Alternativa metoder för materielunderhåll, del 3 I Försvarsmaktens starka tillväxt, står materielunderhåll inför stora utmaningar. Flera system har många år på nacken, nya system är påverkade av Covid-pandemin som bidragit till komponentbrist runt om i världen. I vår artikelserie om alternativa metoder för materielunderhåll, försöker vi visa på att om vi är lösningsorienterade och om vi arbetar tillsammans kan vi lösa många av våra utmaningar. Vi måste vara aktiva sökare av ny teknik och aktivt arbeta för kortare ledtider, men utan att försämra varken den tekniska som den militära förmågan. I artikel nummer tre gör vi ett nedslag inom den marina miljön och ett samarbete mellan Marinverkstädernas Båtunderhållsavdelning och Markverkstad Skaraborg, Hammarnäset i Karlsborg. Vi tittar här lite djupare på ett mycket lyckat renoveringsprojekt av impellrar till Stridsbåt 90 HSM. Text: Mats Osterling Kvalitetshandläggare Försvarsmakten. Foto: Christer Danielsson (där ej annat anges) Foto: Maja Hansson, Försvarsmakten. Starten med TIG-svetsen vid tillförsel av nytt material. Stora synliga skador i framkanten av rotorbladet. Placeringen av impeller i aggregatet på Strb90. Renovering av impellers

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=