TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 22 Organisatör: MLCC Ämne: B attle Damage Repair- Best Practice Cataloge Development Workshop. Värd: B IH armé, Rajlovacs Barraks. Plats: Sarajevo. Datum: 6–8 september 2022. Deltagare: 25 deltagare från 12 länder. Multinational Logistics Coordination Center (MLCC) i Prag bjöd in till detta möte som genomfördes inom ramen för 2.1084 NATO Smart Defence Multinational Logistics Partnership – Land Operations and Maintenance project. Battle Damage Repair- Best Practice Cataloge Development Workshop var det officiella namnet på mötet. Detta forum har tidigare mötts 2016 i Bratislava, Slovakien, 2016 och 2017 i Sessvollmoen, Norge, 2018 i Soesterberg, Nederländerna, 2019 i Tournai, Belgien och 2021 i Wien, Österrike. Värdar för årets möte var den bosniska armén och vi blev mycket väl omhändertagna. Inom ramen för mötet besöktes även verkstaden vid logistikbasen samt 2. Helikopter-skvadronens operativa- och underhållsverksamhet i Raljovac. För Sveriges del är det första gången vi deltog i detta forum. Inom NATO är logistik och teknisk tjänst ett nationellt åtagande. Men man finner det värdefullt att dela erfarenheter mellan medlems – och partnerskapsländer för att höja den nationella förmågan inom okonventionella reparationer och omhändertagande av materiel till det gemensammas bästa. Mötets ändamål • Överse status på utvecklingen av och genomförandet av 2.1084 Smart Defence Project. • Introducera, diskutera och analysera nya förslag till BDR BPC – Battle Damage Repair Best Practices Catalogue. • Introducera, diskutera och analysera nya förslag till NATO Equipment Recovery Database och diskutera nationella räddnings procedurer som kan resultera i multinationella lösningar. • Att erbjuda en plattform för nationella SMEs1 och organisationer (ex EDA2) att delta och diskutera kunskaper och erfarenheter fokuserat på multinationella lösningar för nya teknologier (ex 3D-printing och avancerad tillverkning såsom maskinbearbetning samt prediktivt underhåll). Repair by repair – Winning the first fight Multinationellt möte om krigsskadereparationer och omhändertagande av materiel genomfördes den 6–8 september 2022 i Sarajevo. Mötet behandlade den digitala katalog som beskriver förslag på olika okonventionella reparationer när reservdelar saknas. Förutom förmåga till krigsskadereparationer på stridsfältet diskuterades det att förmågan till tillfälliga reparationer på andra underhållsnivåer behöver utvecklas för att möta behovet av att återföra krigsmateriel till krigsförbanden så fort det är möjligt. Text: Per Gadestedt. Foto: Per Gadestedt (där ej annat anges) 1 Subject Matter Experts, verksamhetsexpert. 2 EDA, European Defence Agency. Expedient repair Belgian Army. Sarajevo, gamla staden. Den svenska närvaron under Balkankrigen gör sig påmind. Svensk soldat på Balkan. Krigskadereparationer

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=