TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 23 MLCC MLCC bedriver flera övningar, såsom: - Capable Deployer – deployability, - Connected Logistician – Logfas, -  Capable Logistician – interoperability & sustainability. Övningen Capable Logistician 23 var planerad att genomföras i Vilnius, Litauen, där även BDR maintenence skulle ingå, men övningen blev inställd med hänsyn till kriget i Ukraina och som det ser ut nu kommer att genomföras först år 2025 eller 2027. Som en följd av detta planerar MLCC och EDA att genomföra en workshop kallad AM3-Village som omfattar både additiv tillverkning och okonventionella reparationer. Övningen kommer att genomföras den 12–16 juni vid Nederländska Arméns Field Lab Smartbase i Ede. Även ett antal företag kommer att vara representerade för att visa upp olika tekniker och produkter inom additiv tillverkning, exempelvis Meltio, Rheinmetall, Xerion Labs Berlin samt tyska forskningsinstitutet Frauenhofer. Battle Damage Repair – Best Practice Catalogue Mötet behandlade den digitala katalog som beskriver förslag på olika reparationslösningar när ordinarie reservdelar saknas. Katalogen skapades 2016 och utvecklas fort- farande, den kan nyttjas av alla, både NATO och partnerskapsländer. Katalogen är uppbyggd i Excel- format, men det finns en inriktning att anskaffa en programvara som kallas Digital Warehouse från Norska företaget Field Made, för att få en smidigare hantering av data. Katalogen består av ca 200 reparationer, både de som fungerar och de som inte fungerar, så att tidigare misstag kan undvikas. Vid ett provtillfälle 2019 konstaterades det att en reparationsresurs som fick tillgång till katalogen sparade 50 % av reparationstiden i förhållande till reparationsresurs som var utan katalog. Storbritannien föreslog ändringar i rapportmallen så att även additivt tillverkade delar kan beskrivas och sparas i katalogen. Således kan den passa både för okonventionella reparationer och för additiv tillverkning. Separat från katalogen finns en KEM-katalog som beskriver olika produkter som kan användas för tillfälliga reparationer. Alla är utprovade i militär verksamhet i flera länder vilket ger god tillförlitlighet. Även LOCTITE har tagit fram olika ”kit” för civil användning. En fråga ställdes om hur vi erhåller erfarenheter från civila användare. Brittiska armén studerar exempel från gruvbranschen och underhåll vid utvinning av gas och olja. Dakarrallyt och liknande event nämndes också som bra verksamheter att hämta idéer och inspiration ifrån. Katalogen kan vara bra att använda som utgångspunkt i våra BDRutbildningar, där även nya förslag kan läggas till. Godkännande av nya förslag görs av BDR sammanhållande och (MLCC) för införande i katalogen. Katalogen kan även ligga till grund för uppdatering av handbok för stridsskadereparationer. Det upphävda reglementet är från 1997. BDR-katalogen handläggs av Norge. Förslag skickas dit och granskning sker innan förslaget läggs in som reparation och den uppdaterade katalogen på MLCC hemsida. Katalogen har idag ett fokus inriktat på mekanik och fordon. Mötet ansåg även att elektronik- och vapenreparationer bör utvecklas. Utbildning Utbildning bedrivs i olika kurser och ser lite olika ut i medlems3 AM, Additive Manufacturing. Mötet. Foto: MLCC. Exempel ur BDR katalogen. Foto: MLCC.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=