TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 24 länderna men generellt förekommer följande typer av kurser. BDR – Driver Kurs för förare och den genomförs främst på förare som är anställd för utlandsmissioner. Österrike deklarerade att den inte genomförs på värnpliktig personal av säkerhetsskäl. BASIC – BDR Genomförs för mekaniker, bärgningspersonal, tekniker. Genomförs på utrangerad materiel, främst civil men även militärspecifik materiel förekommer. BDR – Rescue Genomförs för mekaniker, tekniker och bärgningspersonal. Kursen syftar till att lära sig att ta sig in i olika typer av skyddade fordon. I Sverige är räddningsförmåga på markförbanden begränsad avseende utrustning och utbildning. Armén saknar idag i många stycken lämplig utbildning och verktyg för att ta sig in i demolerade fordon. Flygvapnet och flottan har sådan utbildning och resurser. Personal ur belgiska armén visade på hur man har egentillverkat ett skyddat ”simuleringsfordon” för att kunna bedriva förstörande övningar när man ska tas sig in i en pansarterrängbil. De har även övningsfordon för BDR som är av samma typ som förbanden använder. Där vinner man även systemkunskapen som ett civilt fordon inte kan ersätta. Tillgången till BDR träningsfordon mot våra militära system är begränsat. Det bör överses vad som kan göras för att öka tillgången på sådan materiel. Expedient repair – ändamålsenliga/ tillfälliga reparationer Flera nationer visade exempel på att återta förmåga på olika områden såsom svetsning och maskinbearbetning för att förbättra förmåga till reparationer vid bataljoner och brigader. Flera länder har anskaffat maskinbearbetningscontainrar för reparationskompanier. I Sverige finns ett antal inom flottan som levererats av MKOK505 FM generell bas- och underhållsutrustningssystem. Även en försökscontainer kommer att levereras till FMTS för försöksvis användning inom reparationskompani. Även olika former av additiva tillverkningsresurser för metall provas för reparationskompanier, exempelvis WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), kallsprutningsteknik och olika pulverbäddstekniker (Powder Bed Fusion, PBF). Avseende sammanfogning av materiel så nämndes exempel på lämpliga limmer/kemiska produkter men även utvecklad svetsning. Försök med en handhållen lasersvets nämndes och som ger en märkbar kvalitetshöjning och väsentligt enklare handhavande, speciellt vid svetsning i aluminium. Uppföljning och godkännande Den belgiska armén registrerar alla reparationer in i sitt uppföljningssystem, motsvarande ”PRIO” med arbetsordernummer så att den kan ses i ”systemet”. Just nu har man ingen funktion för att ”permanent” godkänna BDR utan originaldel ska återinsättas så fort det är möjligt. Ett bra sätt att följa upp även tillfälliga reparationer och tekniska anpassningar på materielen. För Sveriges del skulle system RSF4 kunna utgöra länken från fältförbanden till PRIO. BDR satser Flera länder visade exempel på BDR-satser, en del har utrustningar både för förare samt reparationsgrupper. Dock har de flesta nationerna utbildningar som oftast riktar sig till den senare kategorin. Innehåll i satser är nationellt ansvar men man delar gärna erfarenheter vilket sker spontant eller genom att delta i varandras utbildningar och 4 ResursledningsStöd för Främre insatsledning. Räddningsövning på specialtillverkad inbrytningsmodul, belgiska armén. Foto: Kn T. Blanckaert. Belgisk Maskinbearbetningscontainer och svensk MaskinB CO20 ur MKOK505. Foto: mj P Gadestedt, FM. Foto: kn T Blanckaert, belgiska armén.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=