TIFF nr1 2023

25 vid MLCC övningar. Det finns ingen ambition att ta fram gemensam sats för NATO. En strävan dock är att beskriva vilka verktyg/materiel man valt för respektive reparation i BDR-katalogen för bästa effekt. Sverige visade exempel på de olika reparationsmaterielsatser som Försvarsmakten har och som ingår i materielkluster 505, FM generella Bas och underhållsutrustning. STANAG5 2633 Maintenance Support of Land Operations Best Practice Catalogue är inte införd i STANAG 2633 ännu men kommer att bli beskriven där och hur den kan användas. Sverige kan behöva ta in denna STANAG och bryta ner den, samt göra anpassning och omskrivning i våra styrande dokument så att den blir användbar för oss i Sverige. Storbritannien ansåg STANAG 2633 för BDR är för snäv. Den borde omfatta även Expedient repair- Ändamålsenliga/tillfälliga reparationer samt Tekniska anpassningar. Antingen utveckla den eller ta fram en ny STANAG. NATO Equipment Recovery Database (ERD) Databasen handläggs av Tyskland. Katalogen anger hur olika fordon kan kopplas upp vid omhändertagande av materiel vilket kan vara till nytta i gemensamma övningar, operationer, speciellt om Sverige kommer med i NATO på sikt. Omhändertagande av varandras materiel är även aktuellt inom samarbetet Finland och Sverige (FISE). Det finns önskemål från mötet om att komplettera ERD med räddningsinformation, det vill säga hur räddningspersonal kan ta sig in i fordon och annan materiel på enklaste och säkraste sätt. En översikt av bärgningsresurser förevisades bildmässigt från olika länder. Intressant är att bärgningsbilar med bärgningskran som har stor kapacitet för komplicerade bärgningar och tunga lyft (exempelvis tornlyft på stridsvagn) finns organiserade från brigadnivå och uppåt. En resurs som vi saknar i försvarsmakten idag. Belgiska armén har anskaffat följande typer av bärgningsbilar, båda splitterskyddade: TAURUS (bataljonsresurs) Omhändertagande av fordon med lyftarm. Ingen kran. Innehåller BDR-kit och annan reparationsutrustning. AURUS (brigadresurs) Bärgningskran, ingen BDR-utrustning, dock räddningsutrustning som exempelvis hydrauliska klippverktyg. Nya teknologier i fält: Additiv tillverkning, AR6 och CNC7-maskiner En intressant genomgång av additiv tillverkning och avancerad tillverkning gjordes av representanter ur brittiska armén. De visade hur den brittiska armén tänker och tillämpar de nya teknologier som kommer och återupplivar nygamla teknologier. De har utvecklat AM-containrar8, maskinbearbetningscontainer som 5 Standard Agreement, standard inom NATO. 6 AR, Augmented Reality. 7 CNC, Computer Numerical Control, datorstyrda bearbetningsmaskiner, exempelvis fräsar och svarvar. 8 AM, Additiv manufacturing, på svenska additiv tillverkning. 9 REME, Royal Electrical and Mechanical Engineers. Exempel på materiel ur sats Repmateriel bas. Nya bärgningsbilar för hjulfordon, Belgiens armé. Repmateriel Bas och Repmateriel T1 S,R,K (slangar,rör kopplingar). Foto: Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten. Foto: kn T Blanckaert. Brittiska armén, REME-container9 för additiv tillverkning.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=