TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 26 de använder i tillämpade försök på övningar. De tillverkar reservdelar som de applicerar på sin materiel och har en metod för beslut om användning avseende system- och verksamhetssäkerhet. För att ytterligare öka förmågan i fält kommer brittiska armén att gå vidare med additiv tillverkning i metall. Metoden de valt är kallsprutning, se företaget SPEE3d.com som de kommer att anlita. Även Australiens försvar använder denna teknik i fältmiljö. Flera av länderna i detta sam- arbete håller på med additiv tillverkning i olika grad. Inom EU och European Defence Agency bedrivs flera arbetsgrupper inom Project Team Logistic Support som berör reservmaterielförsörjning och additiv tillverkning. Sverige har under 20202022 varit delaktig i en förstudie benämnd Additive Manufacturing for Logistic Support (AMLS) som syftar till att stödja medlemsländerna att införa additiv tillverkning för underhållsstöd (logistic support). Studien avses att starta under 2023. Inom Nato Science & Technology organization pågår en studie, AVT -342, som fokuserar på tillämpning av additiv tillverkning i operationer. Sverige har en deltagare med från FMV. Inom NATO S&TO bedöms additiv tillverkning bli en revolutionerande teknologi i områden såsom förmågeutveckling, anskaffning och logistik. Den underliggande tekniken finns väl på plats och fortsätter att utvecklas, utökas och används i ökande grad av industrin. Exempel på användningsområden inom teknisk tjänst är snabb protyputveckling vid tekniska anpassningar Rekommendationer från REME, brittiska armén: • Utbilda särskild personal i CAD -teknik eftersom det är grunden för att kunna tillverka i både additiv tillverkning och skärande bearbetning med CNC-maskiner. • Nyttja ISO/ASTM standarder, här finns mycket information som kan användas i vår verksamhet. • BS EN ISO/ASTM 52900:2021 Additive manufacturing - General principles - Fundamentals and vocabulary. - BS EN ISO/ASTM 52902:2019 Additive manufacturing - Test artifacts – Geometric capability assessment of additive manufacturing systems. - BS EN ISO/ASTM 52910 2018 Additive manufacturing - Design Requirements, guidelines and recommendations. För testning av 3D-skrivare finns testfiler att hämta på internet: Grabcad och thingiverse. Några exempel. Exempel med CAD och metallbearbetning. På Bärgningsbandvagn Trojan saknas ofta ett skydd för elanslutning som är monterat i fronten på vagnen. Det faller bort och nya är svåra att uppbringa. För att kunna öva besättningarna enligt kursplanen tog man fram ett skydd som duger för övningsverksamheten. Det tog en halv dag. Arbetet innefattade CAD och sedan bearbetning med CNC-maskin av ett antal plåtar som sedan svetsades ihop. Exempel oljeplugg för hjulnav Oljeplugg för hjulnav på övning i Estland som inte gick uppbringa. Originaldelar är i metall men lösningen blev att man scannade in den samt gjorde en CAD-modell som sedan skevs ut i en Markforged Two-skrivare i kolfiberförstärkt nylon vilket löste problemet med drift av fordonet under den fortsatta övningen. Fallstudie –Trojan. Fallstudie driveplug. Foto: mj M. Foster, British Army. Foto: mj M. Foster, British Army. 10 FDM, Fused Deposition Modeling, en av flera olika tillverkningstekniker inom AM. 11 CAD, Computer-aided Design and Drafting (CADD). Konstruktionsarbete med hjälp av ett datorprogram. Inredning, tre stycken FDM10 skrivare, Utrustning för CAD och 3D scanning samt efterbearbetning av produkter.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=