TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 27 och modifieringar, tillverkning och reparation av militär materiel i operationsområdet. Marknaden för additiv tillverkning ökar från 5.8 miljarder USD 2016 till 55.8 miljarder USD 202712. Förändrat synsätt på materielunderhåll i brittiska armén De presenterade en förändring inom brittisk teknisk tjänst inom ett program som kallas ”CSS Modernization, Advanced Manufacturing” I inledningen av i ett krig kommer man att möta en fiende som kommer med stor numerär och slå ut många av våra system. För att kunna möta andra vågen måste våra system snabbt omhändertas och snabbt repareras tillräckligt bra, ”Recycling plattforms back into the fight!” Många gånger utan de reservdelar som normalt skulle användas, reservdelslån och kannibalisering kommer att tillämpas. Detta kräver kunskap i system och delsystem samt förmåga att kunna tillverka reservdelar på främre nivå. De nämnde två begrepp: ”Repair by repair” och “repair by replace”. Man vill att bataljoner och brigader i högre utsträckning ska tillämpa ”Repair by repair” istället för “repair by replace”. Med det menas att kunna reparera komponenter istället för att ersätta de med en ny. Reparationen kan vara både konventionell och okonventionell. Den sistnämnda kommer av nödvändighet att ta överhanden i ett krig. De brittiska erfarenheterna är att dagens anskaffning av materielsystem fokuserar på freds- och kostnadseffektivitet med omfattande stöd från industrin. Normalt har det positiva effekter i ett långsiktigt underhållsperspektiv. Men för en krigförande armé så får det negativa effekter genom förlorad organisatorisk uthållighet, förlorad yrkesskicklighet och beroende av funktionskedjor för underhåll. Standard supportlösningar ger inga alternativ när plattformar drabbas av stridsskador eller försörjningskedjan störs. De anser att vid anskaffning av nya materielsystem ska man ha ett förhållningssätt där krigseffektivitet har företräde före fredsrationella effekter, där förbanden kan utföra underhåll i hög grad själva. Fördelarna är ökad teknisk och taktisk tillgänglighet på system, förbanden är kvar i striden, organisationen får utökad uthållighet och köper tid i funktionskedjan. Nackdelar för närvarande är beroendet av de fåtaliga nyckelkompetenser man har i organisationen, i vissa fall behov att ta svåra tekniska beslut och att det kan vara dyrare. Förmåga till avancerad tillverkning och digitalt expertstöd på främre nivå kan övervinna dessa nackdelar. Det innebär även att försvaret ska ha rådighet över all teknik, det får inte finnas ”svarta lådor” som endast leverantör får gå in i. Det innebär även mer utbildning på djupet i våra system. Med ökad digitalisering genom att använda AR för systemstöd för teknisk personal längst fram, som ofta är yngre och har mindre erfarenhet än äldre personal, ges möjlighet att snabbt dela lösningar på problem, det provas med sådan teknik över stora avstånd, mer än 200 km. Samt att tillföra rörlig tillverkningsförmåga i form additiv- och subtraktiv tillverkning. Ett experimentellt förfarande ska 12 Science &Technology Trends 2020-2040 Exploring the S&T Edge, NATO Science &Technology Organization. hjälpa brittiska armén att hitta reparationsmetoderna utifrån de konventionella reparationsanvisningarna, skapa en okonventionell metod som fastställs och kan återanvändas. Dessa bokförs i motsvarande databas som ”BDR Best Practise Catalog är. Policys för okonventionella reparationer ska som de uttrycker det, överses ”hänsynslöst”, efter hand som utvecklingsarbetet fortskrider. • ”To win the first battle we must generate and maintain an innate ability to repair by repair”. • ”Repair by repair designs in interoperability, resilience and a battle winning mindset”. En förutsättning är att det behövs tillgång till kasserad militär materiel för att få erfarenhet av gällande tekniska system FM. Exempel, motorbyte stridsvagn. Arméer har anpassade utbytessystem för motoraggregat (MA) på stridsvagnar, de övar byte av detta, men frågan är om det lärs ut reparationer av delsystem på denna enhet. Om man inte övat exempelvis stridskada på denna, eller inte har kunskap om delsystem kommer förbandet inte ha kunskap att åtgärda den när det verkligen gäller. Genom att sträva efter att öva BDR med organisations- och effektbestämmande materiel som utgångspunkt kommer man att Technology Capability and Expertise Challenge, Foto: övlt D.Reith, British Army.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=