TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 28 uppnå en bättre förmåga genom att personalen ges djupare kunskap om systemens uppbyggnad, vilket ger större möjlighet att klara reparationen i krig. Israeli Defence Force Personal ur israeliska armén deltog på länk. De visade upp en bärgningssimulator som de använder i utbildningen av bärgningsbesättningar. De använder även tablet-datorer som kan visa på olika vyer vid reparationer på system och delar för att nå ökad förståelse, samt inbyggda kapitel med avancerad utbildning- ”Maintenance 3D database”. Även ”Augmented Reality” finns med i denna digitala lösning. För att öka förbandens tekniska personals förmåga har de ett ”profession for life” program där de arbetar på civil verkstad en månad per år. Sammanfattningsvis upplevde vi som deltog att det är meningsfullt för överspridning av erfarenheter i teknisk tjänst och ger möjligheter till utbyte mellan försvarsmakter. Vid kommande möte kan med fördel även utbildare inom okonventionella reparationer, additiv och subtraktiv tillverkning delta. Vi rekommenderar deltagande i övningen ”AMVillage” vilket ger stor möjlighet till kunskapsinhämtning inom teknisk Majoriteten av deltagarna framför Nationalbiblioteket i Sarajevo. Foto: mj Samir Muratovic. Studiebesök på markverkstaden. Avhjälpande underhåll på M113 APC. Foto: MLCC. Vi som deltog: övlt Mattias Elfström, mj Per Gadestedt FMTS och kn Magnus Borg, Arméstaben. tjänst området som inte kommer igen på flera år. Deltagande i olika ”working groups” kan ge hållbara samarbeten över tid som kan utveckla doktriner genom andra nationers erfarenheter. Försvarsmakten behöver se över och ta fram ny upplaga av handbok okonventionella reparationer samt utveckla kursverksamheten för okonventionella reparationer tillsammans med BDR samarbetet i NATO. n Vill du läsa TIFF som E-tidning? Gå in på tiff.mil.se under fliken ”Arkiv”. Där hittar du samtliga nummer från 1967!

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=