TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 3 Foto: Jimmy Adamsson, Försvarsmakten Stödet till Ukraina går nu över i en ny fas när vi går från att stödja med relativt lätthanterad materiel till att leverera tyngre system som kräver mer omfattande kunskap och åtgärder för att skapa och bibehålla materiell tillgänglighet. Detta leder till att vår förmåga att hantera en Trovärdig och Tillgänglig Teknisk Tjänst sätts på prov, även om det nu inte är vi som ska operera systemen. Detta är något som vi kommer att lära oss mycket av, men det ställer samtidigt ytterligare krav på en redan ansträng verksamhet. När det gäller vår strävan att öka tillgängligheten på våra fordon så kommer jag sannolikt inom några veckor att kunna fastställa temporära verksamhetsregler som nyttjar delar av den handlingsfrihet som vi har skapat genom de förändringar i regelverket som jag nämnt tidigare. De temporära verksamhetsreglerna är framtagna i god samverkan med bland annat TVK Mark, Säkerhetsinspektionen och FMTS och går i stort ut på att skapa ökad handlings- frihet för de Tekniska kundmottagningarna (TKM) runt om i riket genom att fler aktörer kommer att kunna nyttjas för service, funktionskontroll med statusbedömning och kontrollbesiktning av våra fordon. Detta är första steget i en justering av arbetssätt, där vi sedan jobbar vidare med att ytterligare öka handlingsfriheten genom att på olika sätt bryta upp grundtillsynen (GT) i olika åtgärder. Parallellt säkerställer vi att det nya mer flexibla arbetssättet stöds av våra IT-stödsystem. Sammanfattningsvis kommer dessa förändringar succesivt att leda till ökad tillgänglighet genom ökad flexibilitet och samtidigt erbjuda fortsatt goda möjlighet till planering och uppföljning på samtliga nivåer. För ökad tillgänglighet krävs det som bekant tillgång på reservmateriel (RM). Vi har nu gjort bokslut för 2022 års återanskaffning av RM, och det visar sig att vi förra året, i monetära termer, dubblade inleveranserna relativt 2015. Detta innebär att vi, trots ökade produktionsvolymer, nu har ökat lagerdjupet på en stor mängd RM. Detta har gjorts möjligt genom FMLOG Försörjnings idoga arbete kombinerat med TVK/TVA analyser avseende brister och behov. Mycket bra jobbat samtliga inblandade! Nu gäller det att inte släppa trycket och ligga kvar på dessa fina nivåer även framgent. Sedan årsskiftet har högkvarteret gått in i en ny organisation. För logistiken innebär förändringen en väsentligt bättre samordning av våra resurser. Logistikavdelningen, som tillhör Försvarsstabens Stödenhet vid högkvarteret (HKV FST STÖD), leds av Försvarsmaktens Logistikchef (LOGC) brigadgeneral Claes Isoz. Avdelningen samlar nu före detta RPE LOG, PROD LOG och delar av RPE Ledsyst. Detta ger betydligt bättre förutsättningar för att agera och ta ansvar inom logistiken och det är också tydligt uttalat att det är LOGC som är ansvarig för den strategiska funktionen Logistik. LOGC har nu i uppgift att, tillsammans med försvarsgrenar och stridskrafter (FG/SK), föreslå ett nästa steg där ett av alternativen är att bryta loss logistiken ur högkvarteret och skapa ett Logistikkommando på samma ledningsnivå som FG/SK. Det finns förstås utmaningar med det alternativet, men jag ser stora fördelar med en sådan lösning, inte minst nu när vi ska närma oss NATO. Vid Logistikchefens stabsövning (LSÖ23), som genomfördes nyligen, prövades konceptet med ett Logistikkommando vilket gav värdefull kunskap till den pågående utredningen. Vår strävan att skapa förutsättningar för Materiel- områdesansvariga chefer (MOAC) att ta sitt ansvar inom respektive materielområde går vidare. Det MOAC-direktiv som jag nämnde var på gång i min förra ledare finns nu fastställt i en första version och MOAC har därmed ett konkret stöd i sin fortsatta verksamhetsutveckling. Vårt fokus från centralt håll är nu att stödja MOAC i implementeringen av direktivet samtidigt som vi tillsammans med MOAC, FMV och övriga FST tar fram en uppdaterad version av direktivet som är tänkt att sjösättas innan sommaren. Detta nummer erbjuder i vanlig ordning god bredd. I TIFF träffar gör du bekantskap med nyss nämnde Logistikchef, där Claes Isoz bland annat beskriver sin roll och fördjupar en del av de aspekter som jag nämnt ovan. När det kommer till kommande utveckling så kan jag rekommendera Daniel Svenssons artikel om Förstudie teknisk tjänst. Jag hade själv förmånen att delta på en mycket väl genomförd slutredovisningen för LOGC och vi jobbar nu vidare med att inarbeta de utvecklingspaket som Daniel nämner i artikeln. En annan intressant artikel inom utvecklingsområdet är den om adaptiv tillverkning. Jag noterar här Per Gadestedts passning om att fastställa en strategi på området. Det gör vi gärna! Detta blir min sista ledare i TIFF – åtminstone för den här gången. I april lämnar jag högkvarteret och rollen som Främste företrädare för den tekniska tjänsten för nya äventyr inom de väpnade styrkorna. Därmed kommer jag också att lämna över uppdraget som ansvarig utgivare för vår fantastiska tidning. Till vem är inte klart i skrivande stund. Det har varit en stor ära att få vara en kugge i det maskineri som skapar fyra välfyllda och tankeväckande nummer årligen, och jag vill passa på att tacka er alla som med stort engagemang deltar i redaktionens arbete. Samtidigt vill jag tacka er läsare. Utan er är tidningen naturligtvis ingenting. Jag vill också uppmana fler att ta chansen att bli en del av redaktionen. Att engagera sig är ett utmärkt och påtagligt sätt att skapa debatt och påverka utveckling av den tekniska tjänsten. Jag vill så här avslutningsvis påminna om att det viktigaste för ökad effekt, trots all vår strävan, inte är förändrade styrningar och nya arbetssätt, utan att vi lyckas med ett skifte i förhållningssätt, med en kultur där vi litar på varandra och medarbetare och chefer på alla nivåer är beredda att ta medvetna risker och där vi är beredda att hjälpas åt och ta ansvar utanför eget ansvarsområde när så krävs. Jag vet att ni kan. Agera! Trevlig läsning och tack för mig! Bäste TIFF-läsare! Johan Igert C FST STÖD LOG FUNK Främste företrädare Teknisk tjänst Ansvarig utgivare Ledaren

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=