TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 4 TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR Samlad logistikorganisation stärker den tekniska tjänsten Claes Isoz började som reservofficer i Armén. Efter studier på KTH sökte han sig till Flygvapnet och utbildade sig till flygingenjör. Sedermera kom han till Högkvarteret och blev bland annat sektionschef i tre år för PROD LOG Teknik och samtidigt även ansvarig utgivare för TIFF. Efter ett antal andra tjänster så kom han 2017 att verka i Kabul som rådgivare till den afghanska flygvapenledningen. I början av 2018 tillträdde han som förbandschef för F 21 i Luleå och under 2021 blev han chef för RPE Logistik vid Produktionsledningen. Från nyår 2023 finns det tre stora enheter i den nybildade Försvarsstaben varav en är Stödenheten. I den finns Logistikavdelningen som Claes Isoz nu är chef för. I hans position ingår exempelvis hela ansvaret för vidmakthållandeanslaget Ap: 1:1.3 som uppgick till 16,6 mdr kr under förra året. Vad finns det för fördelar jämfört med den tidigare organisationen? Den stora fördelen är att ansvaret för Försvarsmaktens logistik nu är samlad i en organisation. När det gäller att effektuera den reella tillväxten är det mycket bättre att ha en samlad uppgift under en chef. När jag tittar framåt på försvarsgrenarna och deras chefer och staber som ska fokusera på tillväxt, så måste man fokusera på att växa med sina stridande förband och de förmågor man ska skapa. I detta är min uppgift väldigt tydlig: Jag ska göra det lätt för försvarsgrenarna att växa och att kunna genomföra nödvändiga insatser som exempelvis strid när det behövs. I min uppgift ingår också att säkerställa att det finns en materielförsörjning, förnödenhetsförsörjning, och en bakre teknisk tjänst som gör det lätt att tillväxa, men också att genomföra operationer. I det läget som vi nu är, med krav på stor tillväxt så är det helt rätt att inte göra de olika chefernas ansvarsområden alltför breda. I stället ska man som chef kunna fokusera på en väl avgränsad uppgift. Som exempel tycker jag det är bra att försvarsgrenschefer med sina staber kan fokusera på försvarsgrenens tillväxt och att jag kan ta ansvar för försörjningen av den. Det säkerställer i större utsträckning att vi kan klara av den nödvändiga tillväxten. Vad står högst på din agenda närmaste tiden? Tre viktiga saker är tillgänglighet, robusthet och försörjningstrygghet. Alla de här tre kan relateras till den tekniska tjänsten. När det gäller tillgängligheten så ska exempelvis Armén växa snabbt och där finns det många betydelsefulla plattformar där den dagliga tillgängligheten ska ökas, till exempel Stridsvagn 122 och Stridsfordon 90. I de fallen är det viktigt att den bakre underhållsorganisationen klarar av att möta kraven på tillgänglighet. Det ska finnas underhållsberedningar som säkerställer att vi har rätt reservdelar tillgängliga för att kunna genomföra underhållet. Det handlar även om att man på förbandsnivå ser till att man i den dagliga driften gör det man ska göra som daglig och särskild tillsyn. Den teknisk utbildade personalen ska användas till att hålla på med just teknisk tjänst. Ute på garnisonerna ska man använda sina logistikenheter på ett optimalt sätt för att planera och beställa materielunderhåll för främst markmateriel av verkstadsorganisationerna. För att få det hela att fungera så har det varit viktigt att betrakta de delar som rör den bakre tekniska tjänsten i en helhet. Vi har därför sett över verksamheten inom markverkstäderna, besiktningsenheten och FMTIS fälttele när det gäller arbetsmetoder och processer lokalt inom garnisonerna, vem som beställer vad och hur det görs. Vi har konstaterat att de största ställtiderna vi har som gör att vi får långa underhållstider är till följd av brist på reservdelar och vi gör nu betydande satsningar inom det området. Det finns helt enkelt inte anskaffat reservdelar i tillräcklig mängd, varken på central- eller garnisonslager. Det gäller även kapaciteten i underhållsorganisationen och det pågår nu en satsning på mer personal till markverkstäderna. Vi tittar också mycket på infrastrukturfrågorna och där har vi satt igång ett projekt som innebär att fler än tio nya markverkstäder kommer att byggas under de kommande åren. Några av markverkstäderna som ligger långt fram är de i Karlskrona och Skövde. Den i Skövde, som är byggd 1948, är inte anpassad för den mer moderna materiel som vi använder och det är till exempel knappt att stridsvagnarna kan köra in genom portarna. Försvarsmaktens Logistikchef och brigadgeneralen Claes Isoz tillträdde sin nuvarande roll den 28 juni 2022. Han betonar inte minst vikten av att det nu finns en samlad logistikorganisation i HKV som kommer bidra till att den tekniska tjänsten blir effektivare. Text & foto: Martin Neander Effektivare logistikorganisation i HKV

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=