TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 5 Hur ska ni jobba effektivt i markverkstäderna, besiktningsenheten och FMTIS fälttele? Enligt rutinen beställer TKM (Tekniska kundmottagningen) idag först en besiktning hos Besiktningsenheten och sedan resten av GT (Grundtillsyn) på Markverkstaden respektive FMTIS Fälttele. Fordonet går sedan tillbaka till besiktningsenheten för klarmarkering av GT. Vi vill inte ha ett sådant komplicerat beställningsflöde utan vi vill att TKM (Tekniska kundmottagningen) vid LogE säger till markverkstäderna att det finns en GT som ska genomföras och så löser de det. Det ska fungera lite som en ”one-stop shop” och därmed kunna undvika en del av dagens onödiga komplexitet i det förfarandet. Dessutom har det varit ett större fokus på teknikernas samlade tidsåtgång och inte objektets tid genom verkstaden. I Luleå till exempel får man åka med fordonet fem kilometer mellan verkstaden och fälttele, så det visar att de fysiska flödena kan förbättras. Generellt när det gäller tillgänglighet så är det ingen tvekan om att kompetensförsörjningen är avgörande. Vi ser över de tekniska utbildningarna för att se vad det är vi behöver åstadkomma och vilken kompetens och tekniska profiler vi behöver ha. Där återstår det några steg innan det är helt definierat. Tillgången på teknisk utbildad personal är A och O för att få någon tillgänglighet över huvud taget. Försvarsmakten, FMV och försvarsindustrin har alla ett skriande behov av kompetent personal. Hur ska resurserna räcka till alla? Vi har alla identifierat kompetensförsörjningen som en gemensam stor utmaning. Vi måste vara smarta inom ramen för bägge myndigheterna men även tillsammans med industrin. I ljuset av vad som händer, inte minst i vår nära omvärld, har vi både på Försvarsmakten och FMV märkt att vi inte kan arbeta på samma sätt som förut. De krav vi på Försvarsmakten har kanske inte fungerar gentemot industrin och FMV kanske inte förstår dem fullt ut alla gånger. Det kan leda till att de tekniska specifikationerna som FMV skriver baserat på våra krav kanske inte är vad som behövs och att våra krav inte tolkats korrekt. Inom den statliga sektorn måste vi arbeta mycket närmare och oftare tillsammans mellan våra två myndigheter. Det kommer också att snabba upp processerna. Vilka nya arbetssätt och arbetsformer har ni identifierat för ökad effektivitet? Under förra året var vi ute på en omfattande utbildningsresa till alla försvarsgrenar. Vi pratade då bland annat om så kallade vidmakthållandeteam som nu håller på att skapas. De ska innehålla de intressenter som behöver sitta vid samma bord för att prata om de materielsystem som ska vidmakthållas. Allt för att säkerställa att man har samma bild av läget och att det finns en gemensam förståelse för vad som ska göras och hur de tillgängliga resurserna ska hanteras och fördelas. Man behöver också se till att materielsystemen utvecklas på rätt sätt över tid. Frågor som exempelvis ska kunna lyftas och även åtgärdas av vidmakthållandeteamen är att underhållsI Claes Isoz position ingår hela ansvaret för vidmakthållandeanslaget Ap:1:1.3.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=