TIFF nr 2 2023

TIFF nr 2 / 2023 12 Faktorer som påverkar valet är bland annat vilken kemisk riskkälla som hanteras men också den mängd som används och under hur lång tid. Visste du att i en produkts säkerhetsdatablad, under avsnitt åtta, rekommenderas vilken typ av skyddsutrustning som kan användas vid arbete med produkten? Som du kanske märkt är informationen ofta bristfällig i säkerhetsdatabladet. Ytterligare problem du kan stöta på när det kommer till tätningsmedel är att en viss skyddshandske rekommenderas till basen och en annan handske till härdaren. Hur ska man tänka då? Att välja en skyddshandske som skyddar huden mot exponering för hälsoskadliga ämnen, samtidigt som handsken ska vara möjlig att arbeta i, är en svår uppgift. Den här artikeln hoppas vi kunna reda ut en del frågetecknen kring skyddshandskar och vilken handske som ska väljas vid arbete med olika typer av tätningsmedel. Viktigt att påpeka är att skyddshandskar inte nödvändigtvis den enda skyddsåtgärden som krävs, utan andra åtgärder kan också vara lämpliga. Exempel på andra åtgärder kan vara skyddsglasögon, specifika arbetskläder och andningsskydd. I den här artikeln behandlas enbart skyddshandskar. Så fungerar en kemikalie- beständig skyddshandske Skyddshandskar ska användas då det finns risk för mekanisk nötning på huden och/eller risk för exponering för hälsoskadliga ämnen. Exempel på när kemiskt resistenta skyddshandskar ska användas är då arbete utförs med tätningsmedel, lim, lösningsmedel eller drivmedel. När man klassar hur väl en skyddshandske fungerar beaktar man tre egenskaper hos handsken; permeation, penetration och degradation. Permeation beskriver hur väl handsken står emot kemiska ämnen som kemiskt riskerar tränga in genom materialet. Penetration beskriver hur tät handsken är, det vill säga hur den mekaniskt står emot kemiska ämnen. Materialet kan ha små porer som kemiska ämnen kan tränga in genom och på så sätt komma in till huden. Använder du rätt skyddshandskar när du arbetar med tätningsmedel? Arbetar du med kemiska produkter eller kemiska riskkällor? En kemisk riskkälla kan vara en process, ett material eller produkt som genererar eller består av farliga ämnen. Är du säker på att du använder korrekt skyddsutrustning? Vad är det egentligen som påverkar vilken skyddsutrustning som ska användas? Text och foto: Element Materials Technology Figur 1: Operatören applicerar ett tätningsmedel och har på sig nitrilhandskar. Skyddshandskar

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=