TIFF nr 2 2023

TIFF nr 2 / 2023 15 H350 eller H360 (CMR-klassning). Stämmer detta in på din produkt ska du använda dig av polymerlaminathandskar och sätta en nitrilhandske utanpå för att få en bättre fingertoppskänsla, se figur 4. Är någon av produktens delkomponenter klassade som H317 eller H334 ska likaså polymerlaminathandskar och nitrilhandskar utanpå användas. Får du spill på nitrilhandskarna räcker det med att byta dessa. Laminathandskar är inte lika flexibla som nitrilhandskar, tänk därför på att ta en så liten storlek av laminathandsken som möjligt. Har produktens komponenter inte någon av ovanstående klassificeringar går du vidare i flödesschemat, figur 5, till den materialgrupp tätningsmedlet faller in under. Här kan du ta hjälp av de två tekniska ordrar i DITO som listar de tätningsmedel som finns; AF ALLM 540–000006 och UF FLYG 210 000002. Hittar du en produkt som inte faller in under någon av dessa grupper kan du alltid använda dig av polymerlaminathandskar med nitrilhandskar utanpå. Vem påverkas om vi slarvar med skyddsutrustningen? Svaret är ganska enkelt. Det är din hälsa som påverkas. Din arbetsmiljöansvarige chef må påverkas på andra sätt, men det är din hälsa som står på spel. Finns det rutiner som säger att en viss typ av skyddsutrustning ska användas, så har du som arbetstagare skyldighet att också använda den. Det må ta längre tid att utföra arbete, de må vara ett kort arbete och du kanske tänker ”jag ska bara”, men det är din hälsa som påverkas om du slarvar med att inte använda rätt skyddsutrustning. Tänk på att vid korrekt hantering är ingenting farligt, vid fel hantering är många saker farligt. Du kanske inte märker något idag eller imorgon. Det kanske märks först efter många år. Alla ska gå hem friska och pigga från jobbet, även efter ett helt arbetsliv. Slarva inte, det är din hälsa som påverkas. ”Vid korrekt hantering är ingenting farligt, vid fel hantering är många saker farligt” Behöver du hjälp? Visst kan det vara svårt att välja korrekta skyddshandskar och det är många parametrar att ta hänsyn till. Vid frågor kan man alltid vända sig till sin lokala arbetsmiljöingenjör. Möjlighet finns också att vända sig till tillverkarna av skyddshandskar och rådfråga vilken handske som passar. Viktigt att påpeka är att man ska använda sig av produkter som har förrådsbeteckning (Mnummer) för att försäkra sig om att handskarna är korrekt testade. För ytterligare stöd erbjuder Element Materials Technology på uppdrag av FMV stöd till Försvarsmakten i form av rådgivning och konsultation upp till åtta timmar. För att komma i kontakt med Element, är du välkommen att skicka ett mejl till tss.se@element.com eller ringa 010-279 47 30. n Tätningsmedel Är produkten klassi cerad som H340, H350 eller H360? Är produkten klassi cerad som H317 eller H334? Ja Ja Polysul d Silikon Butyl Butyl Butyl Nitril Uretan Övrigt Permapol Nitrilgummibaserad Nej Nej Titta i produktens säkerhetsblad Två skyddshandskar av angivna material En skyddshandske av angivet material Tätningsmedel Polymerlaminat + nitril Polymerlaminat + nitril Polymerlaminat + nitril Polymerlaminat + nitril Vilken typ av tätningsmedel är produkten? Figur 5: Flödesschema för att välja korrekt skyddshandskar. Börja högst upp i schemat och besvara frågorna i den följd de kommer.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=