TIFF nr 2 2023

TIFF nr 2 / 2023 4 TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR Ny försvarsstab innebär att försvarsgrenarna får mer mandat och resurser Stig-Olof Krohné började som teknisk officer och vapentekniker i Försvarsmakten. – Jag har haft en kombination av tekniska och operativa befattningar, inklusive internationell tjänstgöring i Natos stab i Kosovo och sedan som förbandschef för FMTS i Halmstad, säger han. På Högkvarteret fick jag i uppdrag att vara med om att bygga Produktionsledningens resursproduktionsenhet (PROD RPE). – Man kan därmed säga att min resa inom Försvarsmakten visar på att det även finns plats för teknisk personal i högre staber om man är beredd att ta det ansvar som krävs längs vägen, fortsätter han. Det har gett mig fantastiska möjligheter med alla utbildningar som jag fått och många otroligt intressanta jobb under resans gång. Sammantaget kan man också säga att jag har ryckt in men aldrig ryckt ut. Ta möjligheterna Den senaste högnivåutbildningen Stig-Olof gick var det tekniska chefsprogrammet om 2,5 år, där bland annat FOI var inblandade. Utbildningen var mycket stimu- lerande. – Jag har trivts otroligt bra, menar han. Det handlar ju också om att ta de möjligheter man får och vara beredd att prova nya saker. Man ska inte vara rädd för att ha en tjänstgöring i högre stab heller. Vi som teknisk personal platsar in där och det funkar bra. Det tycker jag är en signal som jag vill skicka ut i organisationen till de som har befattning inom tekniska tjänst. Jag ser mig fortfarande som en teknisk officer. Leder stödenheten Stig-Olof senaste roll inom Försvarsmakten är alltså som ställföreträdande chef för försvarsstabens stödenhet. – Jag har tagit med mig den gamla erfarenheten in i den nya organisationen. Tillsammans med Stefan Sandborg som är chef, så leder vi stödenheten som utgör en stor del av försvarsstaben. L23 har varit namnet på arbetet med att omorganisera Försvarsmaktens centrala och regionala ledning. L23 innebär att Högkvarteret omorganiseras till en försvarsstab och fler uppgifter och resurser förs ut till försvarsgrenarna. Flyttar ut ansvaret Organisatoriskt innebär det förenklat att produktionsledningen och ledningsstaben slogs samman och bildade försvarsstaben. Samtidigt som försvarsstaben infördes bytte insatsledningen namn till operationsledningen som ska fokusera på att leda operationer och insatser. – Anledningen till skapandet av försvarsstaben är en grundmodell där vi flyttar ut ansvaret till försvarsgrenarna och ger dem möjlighet att ta ansvar för sin verksamhet, förklarar Stig-Olof. För att göra det så måste de få uppgifter, mandat och ekonomiska resurser som alla ska hänga ihop i en helhet. Bra steg På det hela taget tycker Stig-Olof att omorganisationen är ett bra steg. Han menar att minskningen av Högkvarterets verksamhet möjliggör en förstärkning av försvarsgrenarna och stridskrafterna i stället. – Det är ändå de som ska skapa effekt ute i verksamheten och det är de som vet bäst hur man skapar den effekten. Nu gör vi den resan som ska innebära förflyttningen av ansvar och mandat, säger han. – Samtidigt betyder det också att vi på Högkvarteret måste omforma vår verksamhet och bli mer inriktande och normativt styrande. Vår roll är att skapa förutsättningar för försvarsgrenar och stridskrafter att lösa sina uppgifter. Vi ska stödja dem i deras utveckling. Dessutom ska vi säkerställa att de har de resurser som krävs för att de ska lyckas i sitt arbete. Effekten väsentlig Stig-Olof framhåller att det tidigare framför allt var ekonomi och effektivitet som var viktiga men idag är det väsentliga att skapa effekt. – Vi ska möjliggöra en operativ effekt där vi ska kunna använda våra krigsförband här och nu och tillväxa med ett reellt innehåll som är användbart, förklarar han. Vår uppgift inom försvarsstaben blir då mer stödjande och inriktande, I den nya ledningsorganisationen på Högkvarteret har försvarsstaben som enhet återkommit. Sedan årsskiftet är brigadgeneral Stig-Olof Krohné ställföreträdande chef på stödenheten inom försvarsstaben. Text & foto: Martin Neander Försvarsstaben ger mer ansvar till försvarsgrenarna

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=