TIFF nr 2 2023

TIFF nr 2 / 2023 6 AM (additive manufacturing) är en teknik som har kommit långt och som innebär att en 3D-printer nyttjas för att tillverka föremål genom att material läggs till lager för lager, baserat på en digital modell av objektet som ska skrivas ut (läs mer om AM i TIFF nr 1/2023 i artikeln om Additiv tillverkning). Det kan till exempel handla om en ren kopia av en originalkomponent men även varianter på samma komponent – möjligheterna är minst sagt mångfaldiga. Även om AM är starkt på frammarsch så är tekniken fortfarande under utveckling. Därför behövs det nu ett antal diskussioner mellan de aktörer som erbjuder additiv tillverkning för olika användningsområden och de aktörer som ska använda sig av AM för att till fullo kunna utnyttja tekniken på de mest effektiva och relevanta sätten. Några tydliga fördelar med AM för Försvarsmaktens logistik kan exempelvis röra sig om att tillverka reservdelar mycket snabbt och med hög precision som ersätter delar på fordon och utrustning som används i fält. Tillverkning av reservdelar, verktyg och andra komponenter på plats, innebär inte bara minskad lagerhållning utan även minskat behov av transporter. Möjligheten att tillverka komplexa och specialiserade delar som inte längre är tillgängliga är ännu en fördel. AM-tekniken gör det också möjligt att anpassa tillverkningen av delar och utrustning efter behov. Det innebär att de Utropstecken och frågetecken när det kommer till additiv tillverkning kan tillverkas i exakt den storlek och form som behövs. Teoretiskt sett kan AM-tekniken även minska beroendet av traditionella leverantörer och öka flexibiliteten i logistiksystemet. Behövlig debatt Att i en kris- eller krigssituation snabbt kunna få fram en reservdel som gör att exempelvis ett flygplan kan flyga några extra timmar i luften är en nytta som är svår att förneka. Men i ett lugnare läge i fredstid kan frågeställningar om upphovsrättigheter och vilken affärsmodell som ska användas uppstå när det gäller AM. – Det här är bland annat saker som vi här på Saab gärna ser att det diskuteras mer kring framöver, säger Håkan Stake, affärsutvecklare och programdirector Gripen. Säljare och köpare av AM behöver gemensamt prata och komma överens om olika lösningar. Inte minst inom försvarslogistiken har vi på Saab sett att AM kan ha stor betydelse när det gäller att tillhandahålla rätt delar vid rätt tillfälle. Mathias Carlsson, produktledare, support- och underhållsprodukter för Gripen, fyller i: – En möjlighet med AM-tekniken är att den kan underlätta och förändra hur man bygger upp prestandan i olika system för support och underhåll bland annat genom att korta ner logistikkedjorna. Här på Saab kallar vi den vinklingen med ett samlingsnamn för ”AM för support” och det är ett koncept som är oberoende av försvarsgren och tillämpligt för såväl armén, flygvapnet som marinen. AM-resurser, skrivare med kompletterande utrustning, kan placeras på baser där stridsflygplan landar, på kustkorvetter eller vid fältsjukhus. Andra placeras längre bak i logistikkedjan, kanske för att komplettera centrala förråd eller verkstäder och ytterligare AM-resurser kan vara placerade hos industrier som är leverantörer till Försvarsmakten. Ett annat område där AM kan användas är för att snabbt tillföra situationsanpassad materiel. – Behoven både kan och ska styra hur vi nyttjar den nya tekniken på bästa sätt, säger Mathias. TIFF har besökt Saab i Linköping för att få veta mer om företagets arbete med additiv tillverkning (AM) med fokus på tillämpning inom eftermarknad och support. Under mötet framkom det att det finns uppenbara fördelar men även ett antal utmaningar gällande tekniken och hur den kan tillämpas. Text och foto: Martin Neander Håkan Stake till vänster och Mathias Carlsson till höger. Fördelar och utmaningar med additiv tillverkning

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=