TIFF nr 2 2023

TIFF nr 2 / 2023 7 Battle Damage Repair Inom AM för Support så är Battle Damage Repair (BDR) en del av logistikkedjan. Till exempel att relativt snabbt kunna utföra temporära reparationer på ett Gripenplan som skadats i strid är naturligtvis av väsentlig betydelse. AM-tekniken för BDR ger förmågan att tillverka reservdelar och även unika verktyg och flygunderhållsutrustning (GSE) vid behov. Men framför allt är det reparationer på befintliga artiklar som kan göra skillnad i en skarp situation. Ett skadat kugghjul kan alltså förses med nya taggar. – Behöver du ett mothåll eller en skiftnyckel som du tappat bort i fält så skriv ut nya, säger Håkan. Att använda sig av AM-tekniken är givetvis förenat med kostnader som ibland kan vara omfattande men det kan exempelvis ställas mot att fortare kunna få upp ett flygplan i luften igen. AM kan också bidra till att minska behovet av att ”kannibalisera” på andra flygplan för att eventuellt få ett flygplan att kunna lyfta. Plastlucka på Gripen Saab har inom BDR-konceptet till exempel tagit fram en reservdel i form av en lucka som är 3D-printad i plast (nylonmaterial, PA2200) för Gripen och provflugit med den monterad med lyckat resultat. Vid okulärbesiktning syntes inga fel på luckan efter provflygningen. En omfattande process föregick dock provflygningen för att säkerställa att luckan var flygvärdig. Luftvärdigheten i det här fallet bestämdes till 10 timmar. – Det finns ofta inga dyrare minuter än när flygplanet skulle ha lyft men tvingas stå kvar, säger Mathias. Som i de flesta fall när det gäller teknik så måste kostnad vägas mot nytta. Att komma iväg på ett uppdrag eller inte i en kris- eller krigssituation kan i slutänden handla om att rädda människoliv. Det handlar också om att väga säkerhets- aspekter mot acceptabla risker när det till exempel gäller luftvärdighet. Avvägningar blir det alltid i varje enskilt fall. Containrar Saabs koncept när det gäller att använda AM för BDR används en mobil bas i främre läget, med containrar med den AM-utrustning som det finns behov av. En reservdelskatalog kan i det här fallet i stället utgöras av utskrivningsfiler där man kan trycka ut reservdelar på 3Dskrivaren. För att kunna ändra och göra om befintliga artiklar och skapa 3D-modeller av dem finns det handskannrar på plats. I dagens läge är de smidiga att använda men de kan ha en storlek som liknar en telefonlur av bakelit för fast telefoni. Framöver kanske skanningstekniken lika gärna kan finnas i en app i mobiltelefonen. Skalbart I konceptet som är skalbart ingår i varje container bland annat skrivare med olika bygghöjd för polymerer Exempel på motsvarande lucka som användes vid provflygning med JAS 39 Gripen. Till vänster ett exempel på ett misslyckat provexemplar, till höger exempel på lyckat exemplar motsvarande den lucka som användes vid provflygningen. Idag finns det flera olika metoder som läggs under begreppet AM. Vanligast är Powder Bed Fusion • SLM (Selective Laser Melting) • DMLS (Direct Metal Laser Sintring) • EBM (Electron Beam Melting) • SLS (Selective Laser Sintring) • MJF (Multi Jet Fusion) • DED (Directed Energy Deposition) Additive Manufacturing Hur kan Saab använda AM-tekniken för BDR?

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=