TIFF nr 2 2023

TIFF nr 2 / 2023 8 och skrivare för metall med sintring, plats för operatören/ingenjören och en fleroperationsmaskin som till exempel kan skapa släta ytor. – AM-tekniken kan hjälpa till att skapa mer avancerade och lättare delar. Det är viktigt eftersom det kan bidra till att inte minst minska vikten på flygplan och fordon, förklarar Håkan. Utmaningar med AM Ett flertal utmaningar finns också när det gäller AM-tekniken som behöver hanteras framöver. En sådan är osäkerheten kring vad som är originaldelar och vilken garanti som kan lämnas av säljaren. – Det är ett område som vi måste jobba mer med både vad gäller de affärsjuridiska aspekterna och flygtillståndsmässigt, säger Mathias. Immateriella rättigheter och upphovsrätt är andra delar som kommer upp för debatt. Artikelnumren styr också konfigurationen. I fallet med plastluckan så måste den artikeln in i flygplanets tekniska bokföring som talar om att den har en begränsning på max 10 timmar flygtid för att innehålla kraven avseende luftvärdighet. Det måste till ett delvis nytt tänkande när det gäller detta. – Affärsupplägget är en annan sak som måste bestämmas i relationen mellan köpare och säljare, påpekar Håkan. Ska det tas betalt per styck eller ska det finnas en licens som ger rätt till att skriva ut ett visst antal reservdelar per år? Vilka kvalifikationer gäller Att utskrivna artiklar ska ha de rätta och adekvata kvalifikationerna är ett annat problem att hantera. Additive Manufacturing Hur kan Saab använda AM-tekniken för BDR? Vad gör vi nu… • Hållfasthetsprov avseende olika material • Tillverkningsprocesser • Designkrav • Tillämpning • IPR frågor • Luftvärdighet – Det går kanske inte att ha en jättehög tillståndskontroll ute i fält, kanske ska var tionde eller var hundrade del provförstöras? Det återstår att diskutera, menar Mathias. Miljöaspekterna är också mycket viktiga att ta hänsyn till. Olika val av material innebär olika risker när det gäller påverkan på miljön. Säkerhetstänkandet kring arbets- miljöfaktorerna måste kompletteras för AM. Miljön där skrivarna ska stå är också viktig, det får till exempel inte vara för fuktigt. – Det är med andra ord många detaljer att hålla reda på, så vi ser gärna att diskussionerna om allt detta tar ordentlig fart under den närmaste tiden, avslutar Håkan. n Exempel på detaljer utskrivna i aluminium och stål. Exempel på en O-ring som 3D-printats. Tre hela och icke-defekta kopior på den defekta delen längst ner till vänster. Längst upp till vänster är en kopia i polymer, längst upp till höger är en kopia i metall, längs ner till höger är en kopia i kolfiber. Polymer Metall Kolfiber Defekt https://api.screen9.com/preview/Zisf5QtgkBOPEwljG3du4vwsenX20A9Lyw1IGjgTEG1MK1zfBS9j9A_OYchLUsiO Gripen 3D-Printed hatch - TOV (4x5)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=