TIFF nr 3 2023

TIFF nr 3 / 2023 16 Ett sammanhållet kemi- och miljöarbete inom hela flygområdet kommer att medföra viktiga synergieffekter mellan respektive FMS, t ex avseende substitution eller vid hantering av produkter som är tillståndspliktiga eller begränsade enligt REACH. Målet med workshopen var också ett djupare samarbete där man lätt ska kunna få en överblick över de kemiska produkter man har inom sitt område och vad för eventuella krav som ställs på dessa. Områden som täcks av scoopet är gemensam bevakning av kemiska produkter, lagstiftning som påverkar flera/alla MS, t ex begränsning av PFAS, nätverk, rapportering, substitution, hur vi arbetar med informationsöverföring till FMLOG gällande uppdaterade produkter, säkerhetsdatablad m m. I workshopen deltog 33 personer ifrån Försvarsmakten, FMV, GKN Miljö, FMLOG samt Saab. Dagen bestod av flertalet föredrag samt bikupor där olika frågeställningar diskuterades och dagen avslutades med en summering av FMV Spännande workshop där fokus var på gemensamt arbetssätt gällande kemi och miljö inom flygområdet Den 11 Maj anordnade Environmental and Chemical Services (ECS) på Saab tillsammans med FMV på uppdrag av Försvarsmakten en kemi- och miljöworkshop i Stockholm. Deltagarna kom ifrån Försvarsmakten, FMV samt försvarsindustrin och har alla kopplingar till arbete inom kemi och miljöområdet. Syftet med workshopen var att informera om pågående arbete med framtagandet av ett gemensamt arbetssätt inom kemi- och miljöområdet för flyg. Detta arbete bedriver FMV med stöd av ECS på Saab. Under hösten fortskrider arbetet med framtagandet av modellen, varpå arbetet med inventering och vidmakthållande av kemiska produkter kan följa en gemensam modell. Förlagan är ECS stöttning av FMS39 inom området. Text och foto: Gabriella Klouda, Saab AB. Foto: Karin Selinder, Saab AB. Jerker Fredén och Annika Wirén. Miljö: Workshop Flyg

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=