TIFF nr 3 2023

TIFF nr 3 / 2023 19 På FMLOG i Arboga finns det ett antal handläggare inom kemi där David är en av dessa. Som materielhandläggare har man uppgifter så som lagerhållning av kemiska produkter, direktköp kund, sortiment och utbud, förnödenhetsansvar och beslutsmandat av initialt anskaffad samt återanskaffad reservmaterial. Kemisamordnare stöttar även kemihandläggarna samt har samordningsansvar för FM kring kemiområdet. Davids uppgifter är bland annat att köpa in en specifik produkt. Man får inte köpa sådant som ej finns i lager eller som ej är specificerat exakt M-nummer vilket innebär att FMLOG inte kan ansvara för substitution av produkter. Om man ska köpa in något nytt som ej har en F-bet. måste man fylla i en blankett ”fritextanskaffning” med en motivering varför man ska köpa in just detta. FMLOG har två brevlådor där man kan ställa frågor: Fmlog-resmat-kemi-info@mil.se (Denna mailadress går till avdelningen Anskaffning dvs anskaffning & återanskaffning av kem-produkter) Fm-kemi@mil.se (Denna hanteras av kemisamordnare/miljösamordnare som tillhör avdelningen Ledningsstöd. Mer övergripande frågor rörande kemi/miljö för hela FMLOG) De svårigheter som FMLOG upplever kan t ex vara att få tag på produkter ifrån länder utanför EU som t ex USA och England. Dessa länder kanske inte skickar med SDB eller saknar korrekt märkning enligt europeisk lagstiftning på produkterna samt har olika regler och lagar som kan vara svåra att ha styr på. Det skiljer sig mellan FMV och Försvarsmakten var man kan hitta säkerhetsdatablad. FMV använder sig av Logistikportalen medans Försvarsmakten använder PRIO. David jobbar mot PRIO och inte Logistikportalen. De förbättringsområden som David tar upp är bland annat: Kontinuerligt substitutionsarbete, arbetsmiljö, systemstöd och funktionalitet samt samarbete internt och externt. Frågeställningar så som, om en leverantör visar nya förbättrade produkter. Vem ska FMLOG då vända sig till för att få köpa in dessa produkter istället för de produkter som står på inköpslistan? Detta är frågor som David får ta ställning till i vardagen. Det finns inget centralt stöd för inköp av kemiska produkter utan det är upp till varje system att köpa in de produkter som behövs för dem. Veronica Sandgren Kemiingenjör från Saab berättade om substitution och hur arbetet kan bedrivas. Substitutionsarbetet kan generellt beskrivas i en arbetsprocess i 5-steg: • Steg 1+2 ger helhetssyn och kontroll över produkterna i sin verksamhet • Steg 3 tillgängliga alternativ • Steg 4 bedömning av alternativ • Steg 5 utveckla en ersättare När man har en bra översikt över sin verksamhet och kontroll på vilka kemiska produkter/ämnen man önskar/behöver ersätta gäller det att sätta en prioritering. Denna baseras på en rad olika parametrar så som lagstiftning, farlighet, volym, miljömål och/eller kundkrav. I substitutionsarbetet måste man bland annat bedöma hur ämnet används, vilka tekniska krav som ställs, hur många andra alternativ det finns samt om alternativen är lika bra. Veronica är sammanhållande för ett mötes forum kring substitution inom FMS39 där deltagare från FM, FMV och industrin deltar. Man jobbar utifrån en modell med fem olika produktkategorier där prioritering inom respektive produktkategori diskuteras och man arbetar strukturerat utifrån en aktivitetslista. Veronica berättar om några solskenshistorier där flera substitutionsärenden tillämpats med gott resultat där man lyckats bra med att hitta och ersätta farliga produkter, men även en månatlig kontroll av CMR och särskilt farliga produkter dvs dödliga/giftiga produkter för att fånga in förändringar bidrar stort. David Rudolfsson FMLOG.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=