TIFF nr 3 2023

TIFF nr 3 / 2023 20 Frågeställningar under workshopen Gemensam modell för kemi/miljö FMV FLYG Deltagare på workshopen var bland annat FMV Teknisk chef Flyg Laci Bonivart. Laci har varit initiativtagare till det gemensamma arbetssättet inom kemi- och miljöområdet inom FMV FLYG. En gemensam modell består av två delar en generell flyg-gemensam och en materielsystemspecifik del. Historiskt sett har inventering och granskning av kemiska produkter gjorts vid separata tillfällen men då är risken att man missar viktiga lagändringar då dessa hela tiden ändras och uppdateras. Laci nämner att Försvarsmakten och FMV måste jobba smart. Vi har ett samhällsansvar genom att inte sprida kemiska föroreningar och att minska risken att folk blir sjuka när de jobbar med kemiska produkter. En löpande bevakning av lagstiftningen och löpande koordinering av kemiska produkter minskar risken för stopp i produktion, miss av viktig lagändring och ett robustare arbete framåt. Detta ger ett kostnadseffektivt och tidseffektivt arbete. Målet med det gemensamma flyg-samarbetet är en masterlista för FMV flyg. Denna masterlista ska innehålla samtliga kemiska produkter inom FLYG. Listan kommer löpande vidmakthållas och restriktioner kommer fångas upp och kompletteras till listan. Till detta arbete behövs en involverad produktledare. Handledning gällande kemiska produkter och kemiska ämnen i varor krävs och det är Hanna Jonsson FMV som ansvarar för denna miljöplansmodul, som består av FMV miljöarbete samt vidmakthåll av materielsystem. Miljöplanen innehåller miljöpåverkan i olika former, planerade förbättringsåtgärder inom miljöområdet, utveckling av systemet mm. och det är upp till varje FMS att skapa sin egen miljöplan. Vad förväntar sig Försvarsmakten? Ny FMV tjänstekatalog är föreslagen där möjligheten till stöd inom kemi- och miljöområdet förtydligas. Lanseringen planeras till november 2023. Exempel på områden som FMV kan komma att erbjuda stöd till Försvarsmakten är miljöplanering, Förteckning kemiska produkter och Bevaka ändring av säkerhetsdatablad. Några av deltagarna på workshopen svarar på frågan kring hur de tänker om en gemensam modell för alla FMS inom FLYG nedan. Leif Ljungqvist FM F7 Såtenäs arbetar bland annat som miljöhandläggare på F7, samt huvudskyddsombud på F7 Såtenäs och centralt skyddsombud för hela Flygvapnet. Som f d. flygtekniker har jag arbetat med de farliga kemiska produkter som vi diskuterar i gruppen och jag hade då även ansvar för att skaffa fram de som behövdes. Jag jobbade på att förpackningsstorlekar skulle bli mindre, detta då vi kasserade mer kem-produkter än vad vi använde. Jag köpte även in skyddsutrustning på min enhet (flygunderhållsenheten) såsom skyddsmasker, friskluftmasker samt skyddshandskar av varierande sorter och storlekar beroende på vilka kem-produkter som skulle hanteras. En stor utmaning var att få fram skyddsutrustning som passade för alla, framför allt skyddshandskar för personer med små händer. Jag har ju mest erfarenhet av FMS39 men flygstaben har gett mig uppdraget att arbeta med alla flygsystem. Detta beroende på att jag är den enda miljöhandläggaren i Flygvapnet som har praktisk erfarenhet av att arbeta med både flygplan och fordon. Hur jobbar du med kravspecifikation kring kemiska produkter? – Vi arbetar inte så mycket med kravspecifikationer på förbanden utan där är det FMV och SAAB som tar fram det som behövs, men vi har ett mycket bra samarbete i detta. Jerker Fredén sammanhållande koordinator från FMV ger sin syn kring samarbete och en gemensam modell: Vad anser du är det svåraste man ska ha koll på när det gäller arbete med kemiska produkter? –Olika FMS har olika underlag Veronica Sandgren förklarar Substitutionsarbetet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=