TIFF nr 3 2023

21 TIFF nr 3 / 2023 att söka i och det skiljer sig åt hur bra kontroll man har över de ämnen vi skall ha koll på. Här finns förbättringspotential. När vi har bra förteckningar gäller det att uppdatera dessa kontinuerligt. FMV jobbar på att formalisera arbetssätt för detta. Informationsvägar om lag- och regeländringar behöver också formaliseras. Det kan vara lätt att man missar ”aktivt” substitutionsarbete. Samarbete inom VerkO Flyg mellan olika FMS ger bättre kontroll och sparar tid. Det kan också vara svårt att hitta engagerade medarbetare som vill arbeta med kemi/miljö framförallt då vi främst jobbar med tekniska frågor. Vad är fördelen med ett gemensamt arbetssätt inom detta område? –Många som fått denna uppgift uppfattar det som svårt och tråkigt, genom att samverka förenklar vi arbetet och hjälper varandra. Genom att vi har stöd av miljöingenjörer från t ex FMV Miljö och SAAB ökar vi kompetensnivån hos oss alla. Hur stort är behovet anser du av fördjupad kunskap inom kemiska produkter? –Stort behov, särskilt stort kring lagar och regler från ECHA samt Försvarssektorns Kriteriedokument. HKP14 har arbetat fram ett arbetssätt som kan vara en bra förebild för fler FMS. Vilka är framgångsfaktorerna i samarbetet med HKP14? – Jag har mest erfarenhet från FMS39 och under de senaste åren har vi funnit ett bra arbetssätt, detta har lett till att Teknisk Chef FMV VerkO Flyg beslutat att FMS39 arbetssätt implementeras i hela flygarenan. Framgångsfaktorer: En bra Miljöplan, stöd från SAAB att inventera kemiska produkter, stöd från SAAB med substitutionsarbete, regelbundna samarbetsforum med FM, FMV och industrin samt gemensam samarbetsyta (SharePoint). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det blev en innehållsrik dag med bred expertis och bra synpunkter från deltagare. Ett gemensamt arbetssätt inom flygområdet är ett stort bidrag till ett hållbart samhälle för människor och miljö. Exponeringen av farliga ämnen minskar och säkra produktval genomförs. ECS har sedan 2019 stöttat FMV och Försvarsmakten med kontinuerlig bevakning och koordinering av kemiska produkter och lagstiftning. Framtida kemi- och miljöarbetet inom samtliga flygmaterielsystem kommer att arbeta enligt den nu ensade modellen, det finns många synergieffekter att hämta för dessa verksamheter. Med ett väl fungerande samarbete kommer vi uppnå Laci önskan om allas vårt ansvar att gemensamt jobba för att skydda våra kollegor och dess miljö. n Paus och mingel.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=