TIFF nr 3 2023

TIFF nr 3 / 2023 3 Nu är det på riktigt mycket som händer samtidigt. Stundtals känns det som att det är märkliga och komplexa intressen som styr Försvarsmaktens utveckling. Inte riktigt som vi är vana vid. En NATO-anslutning av Sverige kommer att få stor påverkan på Försvarsmakten som helhet. Vad avser specifikt den tekniska tjänsten så är NATO:s inriktning att varje land står för sin egen del kopplat till de materielsystem som man bidrar med. Planer har lagts där FM tillförs historiska summor pengar för att möta kravet på en försvarsbudget om 2 % av BNP för länder anslutna till NATO. Samtidigt ställs krav på interoperabilitet, förmågan att kunna ge och ta emot stöd från andra nationer mm som indirekt ändå indirekt kommer att påverka även hur den tekniska tjänsten utförs. Inom Högkvarteret och på staber pågår nu en febril aktivitet för att hantera den planerade tillväxten av Försvarsmakten. Nya och modifierade materielsystem planeras som ska höja Försvarsmaktens förmåga avsevärt. I närtid har det fattats beslut om tillförsel av omfattande medel inom marin- och flyg arenorna. Senaste beslutet är exempelvis tillförsel av ett 50-tal nya Archer. Devis är denna anskaffning som kompensation för skänkt materiel till England och Ukraina. Vad gäller modifieringar inom materielsystemen pågår exempelvis allt från en beredning för att höja stridsvagnssystemets (122/Leopard) till en vassare version, till att förbättra och utveckla traktor kokkärror. Materielen som nu anskaffas kommer naturligtvis att behöva underhållas. Det behöver ställas krav på att upphandlingar genomförs med beaktande av krav på robusta system med avseende på hög funktionssäkerhet och underhållsmässighet som kan underlätta för den tekniska tjänsten för de nya materielsystemen som planeras att tillföras. Även en omfattande rekrytering behöver göras för att säkerställa tillgång till personal som kan hantera materielen. Kravbilden på den tekniska utbildningsorganisationen kommer att öka för att kunna lära upp nya tekniker. Utöver programbunden utbildning kommer det även ställas höga krav på utbildningar inom olika specialområden vilket måste få stort fokus i närtid. Förutom tillväxtfrågor enligt ovan pågår arbete med utveckling av organisation för stödet till Ukraina. Förväntan är att detta stöd kommer att behöva genomföras under lång tid och med stor uthållighet. Regeringen har fattat beslut om ett omfattande stödpaket för att kunna vidmakthålla de skänkta materielsystemen under kommande år. En organisation har etablerats för att kunna svara upp på behov av reservmateriel samt för att kunna ge stöd med teknisk tjänst. Ett exempel är ett stridsfordon (CV90) som skadats i strid som var i behov av reparation. Personalen som genomförde reparationen visade prov på stort engagemang och yrkesskicklighet och fordonsindividen kunde efter kort tid återinsättas i strid. Ett gott bevis på den kvalitet och förmåga som finns bland vår personal inom teknisk tjänst och som bidrar till att göra livet för soldaten i fält lite bättre. I detta nummer av tidskriften TIFF får vi möjligheten att bekanta oss med Materielinspektionen som är under utveckling, främst med uppgift att verifiera materielstatusen i våra förbandsverksamheter men nu även med uppgiften att lämna expertstöd för bästa förvaltning över tid. Ni som läsare får även in liten insyn i hur arbete med att verifiera prestanda på lasersikten går till i stora drag. MvE Chefsmöte har ägt rum i augusti på Arlanda, i denna artikel kan man se tydliga tecken på att man nu jobbar för att utveckla verksamheten och effektivisera sina aktuella processer gällande grundtillsyner och verkstadsproduktion. Läs gärna TIFF möter en läsare och reflektera över begreppet ”LOGISTIK” och dess innebörd, här finns en hel del tänkvärt kopplat till de utmaningar och utvecklingsområden vi står inför inom Försvarsmaterieltjänsten. Lars Axelsson Blivande ansvarig utgivare Kära läsare! Ledaren

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=