TIFF nr 3 2023

TIFF nr 3 / 2023 5 vid FMV (FMV AUH) och har sedan dess tillhört FMV. Syftet var att Materielinspektioner skulle ske av en extern part, förklarar Mats. – Jag har tittat på gamla protokoll från 1950-talet och det är intressant för där står det att MI skulle kontrollera materielvård, materieluppläggning, fredsförvaltningstjänst och mobiliseringsförberedelse, fortsätter Mats. Det är egentligen mycket likt det vi faktiskt gör idag så det hänger så att säga kvar. Om man tar mobiliseringsförberedelse som exempel så är det något som vi inte direkt tittade på för tio år sedan, men idag är det högaktuellt igen. Så på ett sätt är vi tillbaka i det tänk som fanns på 1950-talet när det gällde materielvård och inspektioner. Vi behövs helt klart mer igen än på länge eftersom behoven har återuppstått. Avfuktning som förvaringslösning En annan likhet med dagens situation är att det på 1950-talet var otroligt mycket materiel som behövde förvaras och materielen stod i långa perioder oanvänd. Det gjorde att materielen lättare förstördes eftersom den inte förvarades på rätt sätt. MI började på 1950-talet göra olika prov på förvaring för att reda ut hur materielen skulle kunna förvaras på ett bättre sätt. Eftersom det är dyrt att ha stora uppvärmda förråd kom man inom MI på att avfuktning kunde vara en lösning på många av problemen med korrosion och annan förstörelse. – I samarbete med Munters skapade man de här små avfuktarna som möjliggjorde byggandet av små kompaniförråd, som var kallförråd med avfuktning, som hindrade materielen från att förstöras, berättar Mats. Vårdanvisningar Det blev också uppenbart att man var tvungen att göra förebyggande åtgärder på materielen innan den ställs in i förråd och då tog man fram vårdanvisningar. I slutet av 1960-talet driftsattes vårdsystem 69 (nuvarande Vård FM) och under 1968 påbörjades ett projekt som började implementeras 1975 och växte fram under många år, som idag är känt som MVIF (MateTIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR Nära Mats Rihnes arbetsplats på Frösön är utsikten mäktig över fjällen och Storsjön.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=