TIFF nr 3 2023

TIFF nr 3 / 2023 6 rielvårdsinstruktioner Försvarsmakten). Det var erfarenheter från starten av MI och är framtaget av MI för att visa på systematiken att göra åtgärder på materiel innan den förrådställs. På den tiden var det omkring ett dussin tekniker som inspekterade olika system och gjorde funktionskontroller för att se om de fungerade enligt de kontrollscheman som MI hade tagit fram. Många tekniska officerare har under åren lånats in till MI och varit ett stöd vid Materielinspektioner. Ofta var det endast ett fåtal personer som visste vilket förband som skulle inspekteras så gruppen samlades på en plats och order gavs ut. Detta för att inga förberedelser skulle kunna göras. – På det här sättet höll man på fram till 1990-talets slut då den stora avvecklingen inleddes och de små förråden tömdes och materielen samlades ihop i centrala förråd eller såldes av, säger Mats. Ett exempel på ett bra kontrollsystem som lades ned men som MI tog fram var Armémateriel Värdering & Analys av Krigsförband (AVAK) som var ett datoriserat värderingssystem där status på olika materielindivider skulle anges i en matris och i slutändan presenterades funktionsvärde på krigsförbanden. Verktyget var främst ett stöd vid krigsförbandsvärdering (KFV). Vi provade 2015 om det kunde användas igen men då fanns det inte något intresse för mobiliserings- och krigsförbandsvärdering men kanske 2025 kan det vara intressant på nytt – vem vet? Det kan finnas en potential i systemet som förtjänar att återuppväckas. Ändrad inriktning Under åren 2008–2011 var MI inriktat på Hemvärnet och på den internationella verksamheten i till exempel Afghanistan och Mali med flera resor till dessa länder. – En rolig anekdot från 2009 är att när vi kom på inspektion till Berga för att inspektera Södertörnsgruppen så fanns det en parkeringsskylt märkt MI framför det fina slottet. Bra förberedelser sa vi till vår kontaktperson och parkerade, men han påpekade snabbt att det var Marininspektörens parkeringsplats. Vi flyttade bilen och därefter skriver vi alltid FMV MI i våra rapporter, säger Mats. Resurskontroller införs När Resursproduktionsenheten (RPE) skapades 2019 så slogs Materiel, Logistik, Ledningssystem, Infra och Kommers samman vid dåvarande HKV PROD. MI fick då i uppgift att stödja RPE med att inspektera alla dessa delar och skulle därmed inte bara göra inspektioner gällande förrådsförvaring. Idag har också Export och Generalläkaren (GL) tillkommit så det är sammanlagt sju områden som berör MI. Från och med 2023 är det dock resurskontroller inom ramen för Försvarsstaben Stöd som i huvudsak gäller för MI. Syftet med resurskontrollerna är att stödja med utbildning, ge förslag på åtgärder och identifiera behov av förändrade regelverk. Den tidigare inspektionsattityden är nu nedtonad och i stället gäller det att följa upp och stödja med utbildning så att olika åtgärder genomförs. Målsättningen är att identifiera och vidta åtgärder som säkerställer att Försvarsmakten har tillgång till de resurser som krävs för planerad verksamhet, beredskap och förmåga. Förbättring – En förbättring från 2019 jämfört med tidigare är att Försvarsstaben skriver de direktiv och ordrar som behövs för vår verksamhet när det gäller exempelvis inspektioner på förbanden, oftast inom ramen för en organisationsenhet (OrgE). Före dess så gjorde vi det själva och då blev det mer otydligt när det gällde vilka som skulle vara närvarande på de olika kontrollerna, säger Mats. MI gör nu underlagen men Försvarsstaben på Försvarsmakten kan lägga mer tyngd bakom direktiven och skapa mer tryck på verksamheten och det har enligt Mats Rihne fungerat jättebra. Erfarenheter • Stort engagemang och brett deltagande under inspektioner – efterfrågat av OrgE, MI har gjort skillnad och det har genomförts många förbättringar, inte minst genom att personer pratar med varandra under inspektionerna. • Brist på sammanfattande beteckning och versionsregister är ett stort problem vid behovs-tillgångsanalys (BTD). • I brist på väl fungerande rutiner för krigsplacering anser organisationen att det är enklast att ha allt i bruk, det medför att brukaren har mycket materiel att hantera. • Mindre mängder materiel förrådsställs korrekt enligt MVIF, dels beroende på kunskapsbrist och resursbrist men också beroende på att MVIF behöver moderniseras (nya materielförutsättningar). Om man tar mobiliseringsförberedelse som exempel så är det något som vi inte direkt tittade på för tio år sedan, men idag är det högaktuellt igen” Säger Mats Rihne TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=