TIFF nr 3 2023

TIFF nr 3 / 2023 7 Vi är ofta ganska stora sällskap som reser runt, men det är bra, för ofta räcker det att två personer råkar vara på samma plats, berättar Mats. De löser problemet på stående fot och då kan jag med tillfredsställelse känna att vi gör nytta. Stor omfattning – Arbetet med resurskontrollerna är dock väldigt omfattande, vi har bara kunnat göra fyra resurskontroller per år de senaste åren. Dels mäktar vi inte med att hantera allt och Försvarsstaben har inte resurser att skicka ut oss i önskad omfattning. Samtidigt är det viktigt att påpeka att vi dock får hjälp vid inspektionerna av TVK Mark, TVK Marin, TVK Log, TVK Ledsyst, TVA Flyg, FST STÖD INFRA, FST STÖD KOMMERS och FST STÖD GL. Enligt Mats Rihne hann MI förr med att inspektera alla förband åtminstone vart fjärde år men nu tar det runt dubbla den tiden för att hinna med samma sak. En resurskontroll tar ca 13 veckor och de senaste tre åren har det omfattat de fyra Militärregionerna som var och en behöver fem veckor med fyra arbetsdagar för besök i alla förråd. – Vi försöker ta ett förband ur varje försvarsgren per år där vi genomför resurskontroll. Sedan gör vi återbesök på de fyra förband som vi besökte under fjolåret, berättar Mats. Hitta bristorsaker En ändring som infördes under Jonas Wikmans tid som Materielchef var att MI inte bara skulle ta fram ett antal punkter på felaktigheter, utan även kunna hitta orsaken till varför det finns brister. Kanske behöver Försvarsstaben då föreslå åtgärder eller så kan exempelvis förbandet i sig åtgärda bristerna. – Det är just det som är anledningen till återbesöken och då checkar vi av listan på bristerna och kollar om de har åtgärdats. Det kan vara att vi har haft upp till 400 åtgärdspunkter och när vi kommer på återbesök är det tio kvar på listan och resten är fixat så det har verkligen varit lyckat, förklarar Mats. – Vi ger också systemstöd när det gäller avfuktning och luftbehandling så vår käpphäst från 1950-talet återkommer ständigt, fortsätter han. Det finns ett stort behov av att göra kontroller när det gäller att bygga torr luft, dels slarvar man med att hålla koll på att aggregaten fungerar eller så är anläggningen felbyggd och fungerar inte som den ska. Det gäller att se till att alla utrymmen blir avfuktade. Samtidigt ska våra insatser ses som ett stöd och inte som att det är ”inkvisitionen” som kommer på besök. Förbanden ska tala om för oss vad de behöver hjälp med och vi kan också föreslå saker som de behöver assistans med vid inspektionen. Bra engagemang på förbanden Sammantaget menar Mats Rihne att det är ett mycket bra engagemang och brett deltagande under inspektionerna. – Det vi har fått till oss är att MI har gjort skillnad och det har gjorts många förbättringar sedan 2008. Vi har också fått ett antal erfarenheter som vi kommer att jobba med nu framöver, avslutar Mats Rihne. n Erfarenheter • Mer utbildning behövs vid officersutbildningar i praktiskt utförande av Vård FM. I många fall har brukarens genomförande av Vård FM och ifyllande av vårdkort i kontrollböcker förbättrats de senaste åren men det finns fortfarande en förbättringspotential. • Reservmaterielbrist som en konsekvens av ett väldigt högt nyttjande av materielen under pågående tillväxt, är idag den största anledningen till långa ledtider för avhjälpande underhåll. • I många fall är det för lite underhållsutrustningar, exempelvis för underhåll i förråd. Ur ett beredskapskrav, borde inte materielen behöva lämna förrådet men i dag transporteras väldigt mycket materiel till få underhållsleverantörer, vilket är resurskrävande. Erfarenheter • Det har tidigare förekommit att materiel levereras direkt till brukaren utan en korrekt godsmottagning (LogE). Korrekt driftsättning behöver genomföras för att starta upp underhållet i redovisningssystemen. • Leveranser av ny materiel sker i stor omfattning och kommer öka de närmaste åren. För de som ska tilldelas ny materiel är det svårt att kunna påbörja en infraåtgärd innan materielen fysiskt står på kaserngården. • Avveckling bör ingå i en nyanskaffning så det taktar infrabehov. • Vid anskaffning av ett fordon bör även ett garage ingå, anskaffas ett fartyg bör även en kaj ingå. TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=