TIFF nr 4 2023

TIFF nr 4 / 2023 4 TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR Caroline Norenborg är sedan 1 juli i år sektionschef TVK Mark på arméstaben. TIFF träffade henne en kulen novemberdag i Uppsala. Caroline är i grunden teknisk officer och livgardist. Hon började inom ingenjörstrupperna men nästan hela hennes tid i försvarsmakten så här långt har varit inom infanteriet. Hon har bland annat också varit bataljonschef på FMTS i Halmstad och jobbat på Högkvarteret inom dåvarande FLOG och RPE LOG där hon var MOA för MKOK 505, Bas och underhållsutrustningssystem. Vad är det viktigaste just nu på agendan för TVK Mark? Ordet på allas läppar just nu inom Försvarsmakten är tillgänglighet. Mitt uppdrag som chef för TVK Mark är att se till att materielen är tillgänglig för kunderna inom Försvarsmakten. Antingen genom att ta emot ny materiel eller förvalta de vi redan har. När det gäller markmateriel handlar det om hela försvarsmakten, inte bara för armén. Vi rustar till exempel även flygvapnet och marinen med hjulfordon, vapen och CBRN. Tillgängligheten har Sverige själva påverkat under många år men nu läggs även stödet till Ukraina och Natos krav till ekvationen. Det är angeläget att vi har ordning och kontroll på resurserna när uppmärksamheten dras från flera håll. Hur påverkar omvärldssituationen materieltjänsten och vad betyder det för tillgängligheten av materiel? Omvärldsläget, med bland annat Ukrainas behov, gör att inte bara Sverige utan hela Europa måste stötta Ukraina med resurser så långt vi kan. Det är då oundvikligt att det påverkar Sveriges tillgänglighet på försvarsmateriel. För mig är det hög prioritet på att i möjligaste mån kunna fastställa var våra gränser går för vad vi kan bidra med men där Försvarsmaktens verksamhet ändå kan fungera. Vi vill alla stötta i största möjliga mån men det måste vara realistiskt. Omvärldssituationen har verkligen tvingat fram ett genomgripande ansvarstagande för materielen och dess tillgänglighet. Det är inte så att vi inte har tagit ansvar tidigare men det har inte ställts samma tydliga krav som nu. Vad kommer medlemskapet i Nato att innebära när det gäller tillgängligheten på materiel? Det är ingen tvekan om att vi kommer att hamna under lupp i samband med att Sverige blir medlem i Nato. Det gör att vi redan nu förbereder oss, genom analyser och realiserbarhetsprövning. Vad har vi för någonting för att kunna möta Natos krav? Vi har gjort en del och håller på med fler BTD- (Behov Tillgång Differens) analyser där man tittar närmare på kraven, hur och vad vi kan göra för att möta dem och vilken skillnaden är mellan dagsläget och kravläget. Det man kan se är att det är en stor skillnad i hur vi har utformat vår försvarsmakt jämfört med Nato. Nato jobbar med mer renodlade organisationsklossar med färre materialslag medan vi jobbar med mixade förband. En svensk bataljon är av den anledningen även större i volym (antal personal och materiel) än en Natobataljon. Första analysen säger att den största förändringen är att utforma förbanden rätt så att vi passar in - inte att vi nödvändigtvis saknar materiel. Vi har utvecklat en del förmågor som vi kanske behöver skruva på då de inte längre efterfrågas i Nato men var helt nödvändiga för vårt nationella försvar. Det är även sådant vi på Arméstaben ser över. I Sverige kan det ibland finnas en oro att inte passa in, kanske ska vi tona ned den oron något. Jag är övertygad som att det kommer att gå bra, bara vi är tydliga och transparanta i vår kommunikation och fortsätter förbereda oss nu medan tid finns. Kraven från Nato är preciserade ända ner på nivån där det specificeras hur mycket ammunition det ska finnas och vilken tillgång på förnödenheter som krävs. På det sättet handlar det mer om att klara av att göra jobbet än att inte veta vad som ska göras. Nato har stora krav men det finns samtidigt också en tacksamhet över vad Sverige kommer att kunna bidra med när det gäller försvarsförmåga. Hur har utvecklingen gått med Försvarsmaktens återtagande av vidmakthållandet av materielen under det senaste året? TVK Mark har ökat antalet anställda med cirka 30%. Meningen är att vi ska växa än mer. VÖG:en (Verksamhetsövergången) som var 2019 innebar att Försvarsmakten ska ta hand om vidmakthållandet och FMV ska i huvudsak fokusera på anskaffning av materiel. Inom Försvarsmakten har vi allt eftersom försökt rekrytera personal för att fullt ut kunna ta vidmakthållandeansvaret. Hos oss på TVK Mark har det handlat om att kunna ta hand om anslagsekonomin för materiel, avtal och design. Men vi ingår i rustingsavdelningen där systemledningssektionen, med teknisk chef i spetsen, styr inom design och mateTillgänglighet var ordet Tillgängligheten på materiel är av yttersta vikt för Försvarsmakten under de kommande åren. Dubbla utmaningar finns i form av det fortsatta stödet till Ukraina och de krav som Nato ställer på sina medlemmar. Text & foto: Martin Neander Nu är det tillgänglighet som gäller

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=