TIFF nr 1 2024

TIFF nr 1 / 2024 4 TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR Anna Öhrns arbetsplats på Högkvarteret sedan oktober 2023 är inom försvarsstabens stödenhet där hon är chef för funktionssektionen med logistiska funktioner som teknisk tjänst, transport samt materiel- och förnödenhetsförsörjning. Hon är även främste företrädare för teknisk tjänst. Anna Öhrn har en omfattande och gedigen bakgrund inom Försvarsmakten (se TIFF nr 3 2020): Hon har exempelvis tio år bakom sig inom teknisk tjänst. Fyra av de åren har varit inom området nyanskaffning, stöd till FMV inom materielprojekt från utveckling till materielleverans och sex år inom vidmakthållande av tekniska system och då framför allt fartygssystem. Utöver det har hon cirka åtta år inom operativ logistik som chef inom M4-funktioner i operativa staber. – Jag ser det som en styrka i mitt nuvarande jobb att ha varit förmågenyttjare av teknisk tjänst och det tror jag kan vara till nytta när det gäller den utveckling som ska ske inom den tekniska tjänsten, menar Anna. Man kan säga att jag tack vare min bakgrund täcker hela kedjan från forskning och teknikutveckling och studier, till Försvarsmaktens förmågekrav, till stöd vid realisering där FMV ansvarar, till materielöverlämning till Försvarsmakten, samt till vidmakthållande inom Försvarsmakten. Där jag jobbar nu (FST STÖD LOG) håller vi även på med avveckling av materiel. Den tekniska tjänsten kan gynnas av att ha den operativa kravställningen i fokus när den nu ska utvecklas. Eftersatt teknisk tjänst När det gäller den tekniska tjänstens betydelse för Försvarsmakten i stort säger Anna Öhrn att den är eftersatt på grund av de beslut som fattades 2013 och 2014 med LOB steg 1 och 2 och sedan återgången tillbaka 2019. – Den gångna 15-årsperioden har påverkat den tekniska tjänsten hårt då Försvarsmakten var föremål för neddragning, exempelvis ledde minskad ekonomi till uppskjutna åtgärder för en stor mängd materielsystem. Det innebär att det råder en situation där det är eftersatt när det gäller flertalet av våra materielsystem idag och ett stort uppdämt behov av återtagande finns. En annan utmaning är att den tekniska tjänsten har fått ett minskat antal officerare, dessutom är strukturen och dynamiken mellan specialistofficer och officersbefattningar inte beaktad. Det gör att det inte finns chefer med teknisk bakgrund och förståelse i den omfattning som skulle behövas på beslutsfattande nivåer. – Det får till följd att medvetenheten om den tekniska tjänstens betydelse för Försvarsmakten inte längre finns i samma utsträckning som förr enligt min uppfattning, säger Anna. Den betydelsen behöver hållas fram, lyftas upp och förstärkas. Ökad attraktionskraft Att öka attraktionskraften i den tekniska tjänsten kan göras på flera sätt, enligt Anna Öhrn. Bland annat genom mer utbildning på beslutsfattande nivåer kring vad teknisk tjänst verkligen innebär och därmed en ökad förståelse för omfattningen av den tekniska tjänsten och dess betydelse för krigsförbanden och deras krav på systemtillgänglighet. – De som inte verkar inom teknisk tjänst har mycket att vinna på att få en ökad förståelse för att den tekniska tjänsten verkligen spelar en betydligt större roll än vad man skulle kunna tro, förklarar Anna. Ett exempel på bristande förståelse är att i övningsverksamhet som genomförts på olika nivåer så ingår vanligtvis inte det uppkomna materielunderhållet som ska bedrivas på olika system. Det är viktig träning för den tekniska personalen och en väsentlig parameter att ta hänsyn till för taktisk och operativ personal i övningen, enligt Anna. – Idag är det fortfarande så att materielunderhållet ska göras efter övningen och det tycker jag belyser det faktum att den tekniska soldaten, officeren, sjömannen eller civilanställda då inte får den relevanta övning som behövs. Det finns en brist på förståelse och medvetenhet om vilken tid det tar med materielunderhåll och teknisk tjänst. Är du exempelvis i ett skyttekompani så behöver du lägga tid på vallen och övningsskjuta. Det är samma sak för personal inom teknisk tjänst, de behöver vara med i övningar för att bli duktiga inom sitt område. Teknisk tjänst ska inte behöva ske på annan tid utan det är lika viktigt som övriga aktiviteter under en övning. Det är det som jag menar med ökad attraktion och för att kunna lyfta det vi håller på med, säger Anna. Pilotstudie – ökad tillgänglighet på system Hon är för närvarande delaktig i ett projekt, på uppdrag av arméstaben Insikten om den tekniska tjänstens betydelse behöver öka Mer än tio års neddragningar av logistiska förmågor och teknisk tjänst inom Försvarsmakten har gjort att det behövs en ökad förståelse för behovet av en omfattande uppbyggnad av dessa resurser inom den närmaste framtiden, menar Anna Öhrn. Text & foto: Martin Neander Den tekniska tjänsten måste lyftas fram

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=