Page 10

2038 / Hösten 2013

spaning Det jag vänder mig mot är vårt samhälles inbyggda bilberoende, säger Fredrik Gertten. Genom att identififiera det som leder oss fel, tror jag att det är lättare att göra rätt. redrik Gertten, filmaren som gjort filmer som ”Bananas”, om hur Dole utnyttjar jordbruksarbetare i fattiga länder genom dåliga arbetsvillkor, och ”Big Boys Gone Bananas”, om Doles kamp mot Gertten efter filmen ”Bananas”, är nu på gång med en ny film, ”Bikes vs Cars”. Fredrik har genom filmerna om bananer lärt sig hur multinationella företag jobbar, och vilka möjligheter de har att påverka politiska beslut. Han ser nu hur bilindustrin påverkar hur våra städer ser ut och även vårt sätt att leva. ”Cars” står för alla som gynnas av vårt bilberoende, till exempel bilindustrin och stora investerare. – Jag ser hur bilen styr hela samhällsutvecklingen. Bilindustrin vinner på att köpcentrum och renodlade bostadsområden växer upp utanför storstäderna och att det är krångligt att cykla och åka tåg. Genom att identifiera det som leder oss fel, tror jag att det är lättare att göra rätt, säger Fredrik. – Jag har insett att i stora byggprojekt, går ofta cirka tio procent av budgeten till marknadsföring och lobbying. Det finns en stark koppling mellan stadsplanering och kapital, exempelvis placering av köpcentrum och ringleder. Filmar under resor Fredrik reser mycket. Han blir ofta inbjuden till filmfestivaler, biopremiärer och liknande event för att berätta om sina tidigare filmer. Han brukar då passa på att filma för ”Bikes vs Cars”. En stor del av filmandet har skett i Brasilien, där medelklassen växer starkt, liksom bilberoendet. Där är det offentligt att oljeindustrin, f 010/2038


2038 / Hösten 2013
To see the actual publication please follow the link above