Page 15

2038 / Hösten 2013

öretagen har idag svårt att hitta personal med rätt kompetens, menar Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren. Trots tider av hög arbetslöshet är det ett reellt problem för många svenska företag att hitta kompetent arbetskraft. Vi försöker hjälpa dem genom att utveckla staden så att folk trivs här och vill stanna kvar och genom att visa företagen hur de kan agera för att bli mer intressanta för de sökande. En stad där man vill stanna Det är lättare för företagen att attrahera arbetskraft i samhällen med en bra mix mellan olika samhällsgrupper, fungerande kollektivtrafik, bra utbildningar på alla nivåer, stort utbud av handel, kultur och nöjen, bra miljö och vackra platser. – Trevliga och inspirerande miljöer på bostadsorten är jätteviktiga för företagen. De anställda ska känna att här vill jag stanna, säger Johan. Just därför driver Västsvenska handelskammaren ett projekt för att öppna upp Hamnkanalens kaj i Göteborg för folkliv, uteserveringar och promenadstråk. Näringslivet behöver sådana miljöer. Liksom att det finns en framtidstro i staden. Transporter ska inte medföra problem. Företagen behöver transportlösningar som fungerar, för varor och tjänster, och för att personalen ska komma till och från jobbet. – Vi märker att trafiksituationen i Göteborg är ett stort problem för företagen. Framförallt är det ett problem att järnvägsstationen är en säckstation. Den måste vi bygga om. Näringslivet i Västsverige ser att det Västsvenska paketet och trängselskatten behövs. Satsa på hållbar utveckling Ett annat sätt att locka till sig arbetskraft är att vara en schysst arbetsgivare som satsar på hållbar utveckling, menar Johan. – Jag ser absolut en symbios mellan företagande och hållbar utveckling. Få unga vill jobba på företag som inte bryr sig. Även aktieägare vill se långsiktig utveckling. Det finns ett stort intresse för hållbar utveckling bland våra medlemmar. Vi på Västsvenska Handelskammaren lyfter ofta fram företag som jobbar aktivt med hållbar utveckling, och ger tips till andra hur de ska komma igång. Matchningen brister Men var finns då den efterfrågade kompetensen? Arbetslösheten är hög idag, men tyvärr stämmer inte alltid matchningen mellan arbetssökande och företagens behov så väl. – Tyvärr är det svårt att intressera unga människor för att skaffa den kompetens som efterfrågas av företagen, till exempel truckkörkort och CNC-behörighet för svetsning. Kanske förstår de inte att här finns goda möjligheter till jobb. Eller så är det förpackningen som är fel? Utbildning rätt förpackad Många industriella utbildningar har tvingats stänga på grund av bristande intresse. Volvo verkar dock ha hittat en intressant modell för sin utbildning. Volvo-steget är en ettårig betald yrkesinriktad utbildning som startade hösten 2012. – Volvo har verkligen lyckats förpacka utbildningen rätt. Till de 400 platserna fick de 4000 sökande, varav 45 procent kvinnor, trots att inga jobb utlovas till dem som genomför utbildningen. Det är verkligen bra! – Nu försöker vi lyfta fram Volvosteget som mall för andra utbildningar. Kanske är detta lösningen på både arbetslöshet och kompetensbrist? ☐ Näringslivet i Göteborg behöver fler trevliga platser att sitta och sola på, fler musikfestivaler, bra utbildningar och trängselskatt. Varför? Jo för att de behöver kompetent arbetskraft. Och skicklig personal finns där det är härligt att hänga. spaning f Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren 2038 /015


2038 / Hösten 2013
To see the actual publication please follow the link above