Page 21

2038 / Hösten 2013

Att prata med varandra ger trygghet Hej, vad tycker du om att bo i Malmö? Som ett svar på ökad otrygghet drog Malmö kommun 2007 igång det ambitiösa dialogprojektet ”Hej stadsdel”. Resultatet blev glada invånare som känner sig hörda och nya samarbetsformer mellan förvaltningarna. u när Slottsstaden oftare kallas ”nappastan” än ”käppastan” borde det synas att här bor många barn. Vi skulle vilja ha ett ”nappaträd” där barn som vuxit ifrån sina nappar kan hänga upp dem. När Malmö stad bjöd in till dialog med stadens medborgare handlade synpunkterna om både stort och smått. Bakgrunden till projektet var att Malmö ansågs vara en otrygg stad. För att motverka detta ville kommunen skapa en dialog med medborgarna i varje stadsdel, fråga hur det är att bo och vistas där, samt öka de boendes trivsel och trygghet. Samtidigt ville kommunen öka malmöbornas kunskap om kommunens arbete samt tjänstemännens kunskap om hur det är att bo i Malmös olika stadsdelar. Torgdagar och trygghetsvandringar Dialogprojektet genomfördes i en stadsdel i taget. I varje stadsdel ordnades en eller flera torgdagar där allmänheten bjöds in för att prata med personer från gatukontoret, polisen och stadsdelen. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter digitalt via malmo.se. Dessutom ordnade flera stadsdelar trygghetsvandringar, där invånare i stadsdelen vandrade runt tillsammans med representanter från kommunen och polisen och pratade om vilka platser tredje man som kändes otrygga. Några av vandringarna genomfördes med genusperspektiv, andra med seniorperspektiv och ytterligare några med blandade grupper. – Vi skickade ut brev till alla hushåll och berättade om dialogprojektet. Dessutom hade vi skyltar ute, samt annonser på bussar och i gratistidningar, berättar Amanda Neleryd, projektledare för Hej stadsdel. Störst intresse var det när Hej Rosengård ordnade en torgdag på Rosengårds centrum. Då kom så mycket folk att informationsmaterialet tog slut. Andra möten var mindre välbesökta och gav färre synpunkter. Det är viktigt att alla grupper i Malmö hörs. n 2038 /021


2038 / Hösten 2013
To see the actual publication please follow the link above