Page 22

2038 / Hösten 2013

De allra flesta har uppskattat att få en dialog med dem som förvaltar malmöbornas pengar. Hej! PROJEKT: Hej stadsdel SYFTE: Skapa trygghet och dialog i kommunen ARRANGÖR: Malmö gatukontor, stadsdelsförvaltningarna, polisen, samt övriga förvaltningar i Malmö stad DIALOGPROJEKT GENOM: torgdagar, trygghetsvandringar, synpunkter via webbplats, Facebook och webbaserat spel INFORMATION VIA: utskick till alla hushåll före och efter kampanjen UTVÄRDERING: Intern utvärdering efter varje stadsdelsprojekt, samt övergripande utvärdering efter hela projektets slut. – Hela tiden har vi skrivit ner vad vi gjort. När problem uppstått, har vi försökt undvika dem i nästa stadsdelsprojekt, berättar Amanda. Trafik och otrygghet Malmöborna har haft synpunkter på många olika saker. En stor del av synpunkterna har handlat om trafikfrågor, exempelvis cyklar på gångbanor, mopeder på cykelbanor, hög hastighet och så vidare. I några stadsdelar har invånarna varit mer bekymrade över otryggheten. Gatukontoret har haft en budget för att snabbt kunna vidta mindre åtgärder som att sätta ut bänkar, klippa buskar och liknande, vilket varit viktigt för att visa att kommunen lyssnat. Slottsstaden fick till exempel sitt ”nappaträd” att hänga nappar i och stadsdelarna Oxie och Sibbarp fick varsin skejtpark efter önskemål som kom in under projektet. De önskemål som ligger inom stadsdelarnas ansvarsområde har varit svårare att tillgodose. Dels för att stadsdelarna inte haft någon budget för detta, dels för att vissa projekt, till exempel ny fritidsgård, är större och mer kostsamma åtgärder. Mer positiv bild av kommunen Efter varje projekt har hushållen i stadsdelen fått en sammanställning över de frågor som kommit in under dialogprojektet och svaren på dessa. De har också fått information om vilka åtgärder som planeras och vilka som valts bort. Telefonintervjuer visar att invånarna fått en mer positiv bild av kommunens och polisens arbete efter projektet. De är glada för att de fått lämna synpunkter och för att de sett åtgärder efteråt. – De allra flesta har uppskattat att få en dialog med dem som förvaltar malmöbornas pengar, berättar Amanda. Vill lära inför framtiden Efter projektets slut har Malmö gatukontor låtit Trivector Information utvärdera hela projektet. – Vi ville veta vad vi gjort som varit bra och vad som fungerat mindre bra, för att lära oss inför framtiden. En av de brister som upptäckts är att kommunen inte dokumenterat kön och ålder på de personer som kommit fram och pratat i dialogprojektet. Man vet helt enkelt inte tillräckligt om vilka grupper som varit där och vilka som saknas. – Framöver ska vi jobba mer med mätbara mål, vem som svarat, kön och ålder. Vi ska fortsätta arbeta över förvaltningsgränserna. Det har verkligen varit jättebra att lära känna varandra. ☐ tredje man 022/2038


2038 / Hösten 2013
To see the actual publication please follow the link above